Komisje stałe Rady Miejskiej

23 grudnia 2010 Wydanie 49/2010

Podczas sesji w dniu 14 grudnia zaprzysiężony został radny Edward Łapa, który wszedł do Rady w miejsce Macieja Ostrowskiego. Rada wybrała komisje stałe i podjęła pierwsze uchwały robocze

W związku z przyjęciem funkcji burmistrza miasta i gminy Myślenice przez Macieja Ostrowskiego wygasł automatycznie jego mandat radnego. W związku z tym do rady wszedł kandydat z jego listy z największą ilością głosów - Edward Łapa. Radny złożył ślubowanie i przystąpiono do wyboru komisji stałych Rady.

W komisji budżetu i finansów pracować będą: Kazimierz Dąbrowski, Edward Łapa, Jerzy Grabowski, Rafał Kudas, Czesław Bisztyga, Jerzy Cachel, Agnieszka Węgrzyn, Marian Węgrzyn, Wiktor Kielan, Leszek Gowin, Adam Styczeń, Tomasz Wójtowicz, Jan Podmokły, Bogusław Podmokły, Jan Bylica i Stanisław Szczepan Cichoń.

Komisję edukacji, kultury i sportu stanowią: Wiesława Syrek, Jerzy Cachel, Wacław Szczotkowski, Agnieszka Węgrzyn, Leszek Gowin, Eleonora Lejda, Rafał Zalubowski, Tomasz Wójtowicz, Bogusław Podmokły, Jan Bylica.

W skład komisji gospodarki przestrzennej, architektury, ochrony środowiska i rolnictwa weszli: Jan Trzepacz, Rafał Kudas, Wiesława Syrek, Jerzy Cachel, Wacław Szczotkowski, Marian Węgrzyn, Wiktor Kielan, Rafał Zalubowski, Adam Styczeń, Tomasz Wojtowicz, Jan Podmokły, Kazimierz Dąbrowski, Jerzy Grabowski.

Wybrano również komisję rewizyjną w składzie: Kazimierz Dąbrowski, Eleonora Lejda i Edward Łapa. Komisje w najbliższym czasie ukonstytuują się i wybiorą przewodniczących.

W drugiej części sesji radni zdecydowali o udzieleniu pomocy finansowej na rzecz województwa małopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej w Jaworniku w wysokości 74 tys. 176 zł oraz na modernizację dróg wojewódzkich na odcinku Biertowice – Łapczyca – przebudowa układu komunikacyjnego w Myślenicach w wysokości 17 tys. 599 zł w roku bieżącym, co zostało zarezerwowane w budżecie i 200 tys. 099 zł. Powyższe środki zabezpieczone zostaną w budżecie na rok 2011.

Burmistrz uzyskał upoważnienie do zawarcia umowy z firmą MGGP SA z Tarnowa na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru centrum Myślenic. Upoważnienie Rady było potrzebne, ponieważ umowa ta zawarta zostaje na okres 14 miesięcy, czyli skutkuje zaciągnięciem zobowiązań finansowych wykraczających poza tegoroczny budżet. W związku z tym w przyszłorocznym budżecie na ten cel zostanie zarezerwowana kwota 140 tys. 349 zł.

Podjęte uchwały wymagały dokonania aktualizacji uchwały budżetowej oraz wprowadzenia zmian w wieloletnim programie inwestycyjnym. W związku z dokonanymi przesunięciami 30 tys. zł zostało dodatkowo przeznaczone na zimowe utrzymanie dróg.

W części sesji przeznaczanej na komunikaty Jerzy Grabowski poinformował, że radni winni kierować do biura rady ankiety osobowe i oświadczenia majątkowe. Poinformowano także, że do nabycia są cegiełki na nowy budynek dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno- Wychowawczego.

Ryszard Sobkowicz