Konfederacka majówka w leśnym sanktuarium

Konfederacka majówka w leśnym sanktuarium

Do leśnego sanktuarium św. Michała z grobami konfederatów barskich w Harbutowicach poległych w bitwie lanckorońskiej przychodzimy modlić się za ojczyznę od 10 lat

Podczas mszy ks. proboszcz Janusz Stopiak poświęcił płaskorzeźbę Chrystusa frasobliwego, podarowaną przez burmistrza Piotra Pułkę w imieniu mieszkańców na 100-lecie odzyskania niepodległości.

Tradycyjnie uroczystość rozpoczęła się od spotkania przy krzyżu konfederackim na przełęczy Sanguszki w Harbutowicach i założenia przez Stowarzyszenie Gospodyń Cis kwiatów na tablicy upamiętniającej konfederację barską. W tym roku przypada 250-lecie zawiązania konfederacji barskiej, co jest tym bardziej znamienne, ze jest to przecież rok 100-lecia odzyskania nieodległości Polski, a konfederację zawiązano właśnie po to, by tej niepodległości bronić, by nie dopuścić do rozbioru i wymazania naszego kraju z map świata.

Już od momentu wejścia do leśnego sanktuarium można było zauważyć szczególny charakter tegorocznej majówki. Przy kapliczce św. Michała witały przybyłych dwie tablice ze zdjęciami z uroczystości poświęcenia kapliczki domkowej 10 lat temu. Na zdjęciach zwracał uwagę mężczyzna z wielką białą brodą. Niejeden oglądający pytał: A to kto? Nie ma go już niestety wśród nas, ale wierzymy, że w tym szczególnym dniu jest zawsze obecny na św. Michale – Wojciech Kurdziel, rzeźbiarz, który wykonał kapliczkę z pietą konfederacką i majestatyczną figurą św. Michała Archanioła.

Nowością była, zawieszona na potężnej lipie osłaniającej polanę, płaskorzeźba Chrystusa frasobliwego, wykonana przez Witolda Światłonia. Na niej napis: Panie, błogosław naszej Ojczyźnie. W 100-lecie odzyskania niepodległości. Mieszkańcy Gminy Sułkowice. 27 - maja - 2018. Odnowiona też została stara kapliczka z obrazkiem św. Michała, umieszczona na słupie. To dar strażaków z Harbutowic. Jak poinformował przy okazji Adam Golonka, po uzgodnieniach z leśnictwem, stara lipa będzie zakonserwowana i wzmocniona, gdyż pojawiają się groźne pęknięcia drzewa. Wiszące na drzewie flagi z obrazem Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej zostaną umieszczone na słupie podobnym do tego z obrazkiem św. Michała Archanioła.

Mszę w intencji ojczyzny oraz konfederatów barskich odprawił przy ołtarzu polowym ks. proboszcz Harbutowic Janusz Stopiak. W homilii nawiązał do postaw człowieka wobec Ojczyzny i ich konsekwencji w historii.

Jak zwykle po wspólnej modlitwie, uczestnicy udali się na polanę nieopodal, gdzie już smakowicie skwierczały kiełbaski na grillu, przy którym straż trzymali strażacy z Harbutowic, parował gorący bigos w kotłach gospodyń z Cisa, zachęcały ich apetyczne ciasta, kawa i herbata. A że pogoda była piękna, to chętnych do wspólnego piknikowania, rozmów i zabawy nie brakowało.

Anna Witalis-Zdrzenicka