Konferencja Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach

Edukacja 28 listopada 2017 Wydanie 42/2017
Konferencja Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach

W auli I liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Myślenicach 23 listopada odbyła się konferencja „Interdyscyplinarna WSPÓŁ-PRACA. O miejscu interwencji kryzysowej w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

Konferencję otworzył starosta Józef Tomal. Na konferencję przybyli również wicestarosta Tomasz Suś, członek Zarządu Powiatu Myślenickiego Krzysztof Halek, radne Zofia Góralik oraz Anna Rapacz.

Podczas konferencji zostały wręczone Anioły Interwencji Kryzysowej za szczególny wkład w krzewienie idei interwencji kryzysowej przez starostę Józefa Tomala oraz dyrektor ośrodka Sylwię Michalec-Jękot.

Zaproszeni goście mogli wysłuchać wykładów na temat miejsca interwencji kryzysowej w społeczności lokalnej oraz mediacji w kontekście przeciwdziałania przemocy domowej.

Druga część konferencji dotyczyła paneli dyskusyjnych na temat: handlu ludźmi oraz osób pracujących z niepełnosprawnymi doświadczającymi przemocy.

Organizatorem konferencji był Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach.