Konkurują ludzie mali. Współpracują duzi. Pomagają wielcy.

Konkurują ludzie mali. Współpracują duzi. Pomagają wielcy.
Zespół Hospicjum Domowego Królowej Apostołów w Wiśniowej z gośćmi jubileuszu Fot. M. Malec

Firma Medi Kompleks Sp. z o.o. z Wiśniowej świętowała w sobotę 29 czerwca dwudziestolecie swojej działalności na rynku usług medycznych. Był to równocześnie jubileusz X-lecia działającego w jej ramach Hospicjum Domowego Królowej Apostołów.

Za każdą firmą kryją się konkretne osoby. Prezes Zarządu Danuta Kowal to człowiek instytucja. Wraz z członkami zarządu Barbarą Lechwar i Zofią Buraczek od dwudziestu lat budują firmę, która była pierwszą tego typu jednostką na terenie powiatu myślenickiego. Obecnie zakład świadczy usługi z zakresu opieki pielęgniarki i położnej środowiskowej, medycyny szkolnej, opieki długoterminowej domowej, tlenoterapii w warunkach domowych, posiada swoje filie w Andrychowie, Kętach, Tarnowie i Nowym Sączu. Dziesięć lat temu w ramach firmy powołano do życia Hospicjum Domowe Królowej Apostołów, które roztacza opiekę nad dziećmi i dorosłymi w terminalnym stadium choroby nowotworowej.

Jubileusz rozpoczął się Mszą św. koncelebrowaną pod przewodnictwem ks. Marka Kujawskiego, dyrektora zaprzyjaźnionego Hospicjum Domowego Królowej Apostołów oraz proboszcza parafii w Wiśniowej ks. Wacława Bednarza, proboszcza parafii w Lipniku ks. Janusza Widura i proboszcza parafii św. Michała Archanioła z Mszany Dolnej ks. Jerzego Raźnego. Kazanie wygłosił ks. dr Tomasz Bajer, a oprawę muzyczną celebracji wzbogacił chór parafii Miłosierdzia Bożego z Mszany Dolnej.

Na uroczystą galę, która odbyła się w Ośrodku Turystyczno-Wypoczynkowym Lubomir, przybyli włodarze powiatu i gminy z wicestarostą Rafałem Kudasem i wójtem Bogumiłem Pawlakiem, przedstawiciele Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych z przewodniczącym Tadeuszem Wadasem i sekretarzem Stanisławem Łukasikiem, licznie przybyli przedstawiciele zaprzyjaźnionych firm, wolontariusze, darczyńcy i pracownicy. Wydarzenie uświetniła swoim występem Karolina Szczurowska, niezwykle utalentowana artystka młodego pokolenia.

Jubileusz, to okazja do podsumowań i docenienia wysiłku, który cały zespół wkłada w codzienną ciężką pracę na rzecz chorych i ich rodzin. W czasie gali padło wiele ciepłych, szczerych słów płynących prosto z serc. Podziękowań dla zespołu lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, psychologów za setki tysięcy przejechanych kilometrów, za obejmowanie opieką chorych w trudnodostępnych terenach górskich, za odbierane w środku nocy telefony, za ocieranie łez osób w żałobie. Nie można zapominać o pionie administracyjnym, który z prawdziwą wirtuozerią koordynuje pracę całego zespołu.

W czasie gali wręczone zostały podziękowania zarówno dla przedstawicieli władz lokalnych, współpracujących z Medi Kompleks, firm oraz zasłużonych pracowników. Było to przede wszystkim święto całego zespołu, funkcjonującego jak wielka rodzina, której przewodzi prezes Zarządu Danuta Kowal. Położna i pielęgniarka z wykształcenia, a jednocześnie człowiek o wielkim sercu, wizjoner, który dostrzega szanse tam, gdzie inni widzą przeszkody. Wzruszona, dziękowała pracownikom za ich posługę przy łóżkach chorych, za poświęcany czas, pracę wykonywaną z pasją, za ogromną wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka. Dziękowała za oddanie, wytrwałość, za codzienny uśmiech i wzajemne wsparcie.

Oby kolejne piękne jubileusze były udziałem zarówno firmy, jak i hospicjum, a miarą wysiłku wkładanego w codzienną pracę było pozostawiane po niej dobro, niezatarty ślad braterskiej miłości jaką jeden człowiek może okazać drugiemu.

Katarzyna Dreścik