Konstruują marzenia, rekonstruują historię

Konstruują marzenia, rekonstruują historię
Jeden z modeli okrętów floty pińskiej Fot. R. Podmokły

Flotylla Rzeczna Marynarki Wojennej (do 17 października 1931: Flotylla Pińska) – polska flotylla rzeczna wchodząca w skład Marynarki Wojennej w okresie międzywojennym, stacjonująca w Pińsku na rzece Pinie.

Flotylla operowała na tzw. morzu pińskim – w dorzeczu Prypeci z głównymi rzekami: Prypeć, Pina, Strumień. Flotylla Pińska powstała 19 kwietnia 1919 roku, gdy gen. Antoni Lisowski zgodził się, aby Jan Giedroyć stworzył z trzech motorówek Lech, Lisowczyk i Lizdejko, w Pińsku patrol rozpoznawczy. W połowie 1919 roku oddział ten wziął udział w starciach z flotą bolszewicką pod Mostami Wolańskimi i pod Horodyszczem, gdzie 3 lipca 1919 roku trzy łodzie motorowe przeprowadziły rajd rzeką Jasiołdą. Na jednej z łodzi znajdował się pluton 34 pp pod dowództwem chorążego Andrzeja Baja, który pod nieprzyjacielskim ogniem desantował się i zdobył Horodyszcze, co następnie umożliwiło zajęcie, ważnego ze względów komunikacyjnych Łunińca. Na pamiątkę tych wydarzeń 3 lipca ogłoszono Świętem Flotylli Rzecznej w II RP.

Od piątku do niedzieli 7 lipca w Dobczycach Flotylla Pińska miała swoje święto. Organizatorem trzydniowej imprezy było Stowarzyszenie Konstruktorzy Marzeń, które chciało w ten sposób upamiętnić pierwsze zwycięstwo w bitwie rzecznej odniesione przez flotę 3 lipca pod Horodyszczem. W ramach imprezy odbyły się m.in. pokazy grup rekonstrukcyjnych z Polski i Białorusi, wystawy, konferencja naukowa, konkurs modelarski i giełda kolekcjonerów. Święto zainaugurowane zostało wykładem Sławomira Zagórskiego, autora książki „Białe kontra czerwone”. Książki bezprecedensowej, bo autor jako bodaj pierwszy napisał obszerne dzieło poświęcone w całości powstawaniu polskiej flotylli rzecznej w latach 1919-1921. Gościem specjalnym była grupa młodzieży z Polskiej Macierzy Szkolnej w Pińsku.

Rafał Podmokły Rafał Podmokły Autor artykułu

Dziennikarz, meloman, biblioman, kolekcjoner, chodząca encyklopedia sportu. Podobnie jak dobrą książkę lub płytę, ceni sobie interesującą rozmowę (SPORT, KULTURA, WYWIAD, LUDZIE).