Konsultacje społeczne

29 września o godz. 17 w sali nr 13. Urzędu Miasta i Gminy Myślenice odbędą się konsultacje rocznego programu współpracy Gminy Myślenice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie