Kropla słońca dla dzieci

Edukacja 12 września 2018 Wydanie 32/2018
Kropla słońca dla dzieci

W słoneczne przedpołudnie 1 września dokonano otwarcia Przedszkola „Kropla Słońca” w Sieprawiu. Wstęgę przecięli: poseł Jarosław Szlachetka, wicestarosta Tomasz Suś, wizytator kuratorium Anna Klimas-Waligóra, przewodniczący Rady Gminy Leszek Wierzba, dyrektor Elżbieta Leśniak oraz wójt Tadeusz Pitala

Następnie wszyscy goście przeszli do budynku, gdzie przygotowany został program artystyczny. Zanim jednak wystąpili artyści poświęcenia budynku dokonał ks. prałat Piotr Kluska, a przemówienia wygłosili wójt i dyrektor ZPO. Dyrektor Leśniak w swoim krótkim wystąpieniu wytłumaczyła dlaczego przedszkole nosi nazwę „Kropla Słońca”, która niektórym wydawała się niezrozumiała. Wójt dziękował wszystkim, którzy przyczynili się do budowy tego nowoczesnego budynku, a szczególnie radnym obecnej kadencji za odważną decyzję, podpartą pierwszym miejscem tego zadania na liście zadań bieżącej Strategii Rozwoju Gminy Siepraw.

Skąd taka nazwa? Bo jak inaczej nazwać przedszkole, które znajduje się w kompleksie słonecznego parku; jest w gminie, która w herbie ma słońce, a samo słowo budzi bardzo pozytywne i radosne skojarzenia

- mówiła dyrektor Elżbieta Leśniak

Zebrani mogli zobaczyć jak z zewnątrz wyglądała budowa na krótkim filmie, którego pomysłodawcą i realizatorem był Zbigniew Sanowski. Na początku budowy zamontował kamerę, która robiła co jakiś czas zdjęcia budowie. Po zmontowaniu zdjęć przez Michała Ziębę z Studia Prostego w kilka minut można było prześledzić kilkumiesięczny proces budowlany. W ramach programu artystycznego wystąpiły przedszkolaki, które wraz z wychowawczyniami przygotowały barwny i gorący taniec flamenco. Następnie zebranych na uroczystości „czarował” swoimi sztuczkami iluzjonista Tomasz Vinici.

Budowa sfinansowana została póki co z budżetu Gminy Siepraw, jednak złożony został wniosek o dofinansowanie tego projektu do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, uzyskał pozytywną oceną formalną, merytoryczna i finansową. Wniosek znalazł się na liście rezerwowej. Zapowiedź Zarządu Województwa o planowanym przesunięciu środków z rewitalizacji miast daje realne szanse, że projekt budowy przedszkola otrzyma dofinansowanie ze środków europejskich.

Po zakończeniu uroczystości zaproszeni goście oraz mieszkańcy mogli zwiedzić cały budynek, który po rozpoczęciu nauki nie będzie dostępny do swobodnego poruszania się dla osób z zewnątrz. Natomiast rodzice dzieci, które będą uczęszczać do przedszkola odbyli zebranie organizacyjne. Dla dzieci został przygotowany także słodki poczęstunek przez personel przedszkolnej kuchni.