Życzenia

Krzesławicka wystawa Czarna Niedziela w Myślenicach

9 grudnia 2010 Wydanie 47/2010
Krzesławicka wystawa Czarna Niedziela w Myślenicach
Krzesławicka wystawa Czarna Niedziela w Myślenicach

W Młodzieżowym Domu Kultury Fort 49 Krzesławice, 23 listopada odbyło się uroczyste otwarcie wystawy „Czarna Niedziela w Myślenicach”. Miejsce ekspozycji nie jest przypadkowe, to właśnie w fosach tego fortu zostali rozstrzelani przez hitlerowców Myśleniczanie, aresztowani 23 czerwca 1940 r. w tzw. „Czarną Niedzielę”

W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście: rodziny rozstrzelanych, ks. prałat Jan Głód z kościoła pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego Wzgórza Krzesławickie, wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy XVII m. Krakowa - Aleksander Zdziebko, członek Zarządu Rady Dzielnicy XVII m. Krakowa - Helena Mikulska, dyrektor Gimnazjum 44 im. Bohaterów Poległych w Krzesławicach - Małgorzata Hutyra i nauczycielka języka polskiego - Urszula Bogdańska-Sęk oraz dyrektor Gimnazjum nr I w Myślenicach - Tadeusz Jarząbek.

Otwarciu towarzyszył występ dziewcząt z grupy tańca nowoczesnego przy MDK, pod kierunkiem Pauliny Wysockiej, wprowadzający zebranych w nastrój tragicznych wydarzeń, rozgrywających się w latach 1939-1941 w Forcie Krzesławickim. Ważnym fragmentem spotkania była wypowiedź dyrektora MDK Franciszka Dziadonia, który nie tylko przypomniał wydarzenia z lat II Wojny Światowej, ale przede wszystkim podkreślił związek emocjonalny pomiędzy nim, a rodzinami pomordowanych. - Ta wieź duchowa - jak podkreślił dyrektor - wynika z częstych spotkań i rozmów o losach rozstrzelanych, a także wciąż pojawiających się nowych informacji.

Po raz kolejny dyrektor MDK Franciszek Dziadoń organizując wystawę pt. „Czarna Niedziela w Myślenicach”, dostarczył swoim działaniem wielu wzruszeń rodzinom zamordowanych, za co serdecznie podziękowali: Anna Prokopeczko i Tadeusz Jarząbek, który zakończył swoją wypowiedź słowami: - Istniejemy, bo są ludzie, którzy pragną ocalić od zapomnienia sylwetki ofiar.

W trakcie zwiedzania wystawy rodziny zamordowanych wspominały swoich bliskich, obejrzeli: pamiątki rodzinne oraz dokumenty z Muzeum Miasta Krakowa. Dodatkowo to spotkanie było okazją zwiedzenia Fortu 49, wysłuchania jego historii i obejrzenia Izby Pamięci, która stanowi stałe świadectwo mordu w Forcie Krzesławickim.

Warto dodać, że wystawa została wypożyczona z Muzeum Regionalnego „Dom Grecki” w Myślenicach i będzie prezentowana do końca grudnia 2010.

Pragniemy serdecznie podziękować burmistrzowi Maciejowi Ostrowskiemu za przychylność i wszelką pomoc w upamiętnianiu rozstrzelanych w Forcie Krzesławickim.

Rodziny zamordowanych