Ksiądz Piotr Gąsior

Ksiądz Piotr Gąsior

na 24 maja 2020 r.

„[Jedni] oddali Jezusowi pokłon, niektórzy jednak wątpili” /por. Mt 28/

A jednak jest wyjście z każdego impasu, w jaki raz po raz wpada Kościół po zmartwychwstaniu Pana Jezusa.

Różnice w zachowaniu poszczególnych wiernych, w tym również tych z hierarchicznego punktu widzenia z tzw. najwyższej półki będą chyba występowały zawsze. Tymczasem Jezusowi jakby to nie przeszkadza. Do jednych i drugich kieruje jednoznaczne polecenie, aby się ruszali, nauczali i udzielali chrztu w imię Trójcy Świętej. Jednym i drugim daje swoje słowo, że jest z nimi codziennie aż do skończenia świata. Tylko trzeba zachowywać wszystko, czego On sam od nich wymagał oraz im przykazywał.