Kto i za ile wykona dokumentację skrzyżowania w Krzyszkowicach?

Kto i za ile wykona dokumentację skrzyżowania w Krzyszkowicach?

Przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej i nadzór autorski nad przebudową skrzyżowania na zakopiance w Krzyszkowicach ogłoszony został przez GDDKiA 25 marca 2020 r. Do 4 maja można było składać oferty. Wpłynęło ich sześć.

Wśród ofert znalazły się:

1. IVIA S.A., Al. w. Roździeńskiego 91, 40-203 Katowice 1 070 100,00

2. Mosty Katowice Sp. z o.o., ul. Rolna 12 , 40-555 Katowice 1 896 896,16 PLN

3. Konsorcjum: MPRB Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum, ul. Dekerta 18, 30-703 Kraków & MP-MOSTY S.A. – Partner Konsorcjum, ul. Dekerta 18, 30-703 Kraków 1 554 720,00 PLN

4. Promost-Wisła Sp. z o.o., 43-460 Wisła, ul. Radosna 8a 966 780,00 PLN

5. SAFEGE S.A.S., 15/27 rue du Port, Parc de I’lle, 92022 Nanterre CEDEX, Francja 908 970,00 PLN

6. Sweco Engineering Sp. z o.o., ul. Wielicka 30, 30-552 Kraków 596 427,00 PLN

Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 1 725 841,68 PLN brutto. Tylko jedna z ofert przekracza tą kwotę-Mosty Katowice, które zaproponowały blisko 1,9 mln złotych. Najtańsza firma spółka Sweco Engineering deklaruje wykonanie zlecenia za 596,4 tys. złotych. Teraz rozpoczyna się badanie i analiza złożonych ofert. Po ukończeniu tej części postępowania przetargowego nastąpi wybór wykonawcy.

Wykonawca wyłoniony w przetargu będzie musiał przygotować: kompleksową dokumentację projektową, uzyskać niezbędne opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne włącznie z decyzją o zezwoleniu na realizację (ZRID). Jego zadaniem będzie także przygotowanie dokumentacji przetargowej i udzielanie odpowiedzi na pytania wykonawców na etapie procedury przetargowej na realizację inwestycji oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją przedsięwzięcia w czasie prowadzenia robót budowlanych. Okres dokumentacyjny wraz z uzyskaniem decyzji ZRID może trwać 22 miesiące.

Inwestycja zgodnie z zapowiedziami

 Przypominamy, że 16 stycznia 2020 r., w siedzibie Oddziału GDDKiA w Krakowie odbyło się spotkanie z przedstawicielami mieszkańców Krzyszkowic, władz gminy i powiatu dotyczące przebudowy skrzyżowania na DK7 w tej miejscowości na bezkolizyjny węzeł. Uczestnicy spotkania zostali poinformowani o tym, jakie działania już zostały pojęte ze strony

GDDKiA w sprawie budowy bezkolizyjnego węzła i o tym, że zgodnie ze wstępną koncepcją po przebudowie skrzyżowania przejazd drogą powiatową odbywał się będzie pod jezdnią drogi krajowej DK7. Poinformowano również, że przygotowano Program Inwestycji i po jego podpisaniu przez Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka zostanie ogłoszony przetarg. Przedstawiciel samorządu powiatowego poinformował także zebranych na spotkaniu, że 16 stycznia 2020 r. Rada Powiatu podjęła uchwałę o przeznaczeniu 2 mln zł na budowę węzła w Krzyszkowicach. Zapewnił także, że służby powiatu działać będą bez zwłoki przy wydawaniu niezbędnych uzgodnień. Burmistrz Myślenic zapewnił o przeznaczeniu 0,5 mln zł na tą inwestycję ze strony gminy. Te wszystkie informacje nie przekonały części mieszkańców i blokowali DK7 (Zakopiankę) w sobotę 25 stycznia 2020 r, pomiędzy godz. 8.00 i 11.00. utrudniając przejazd. Tymczasem zgodnie z zapowiedziami Minister podpisał Program Inwestycji, przygotowano i ogłoszono przetarg.

Skrzyżowanie w Krzyszkowicach w aktualnej formie

Obecnie jest to skrzyżowania DK7 z drogą powiatową oraz drogą gminną zlokalizowane na jednym poziomie. W jego obrębie znajdują się drogi zbiorczo-rozprowadzające oraz przejście dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej, które przy obecnym poziomie natężenia ruchu nie gwarantuje bezpieczeństwa pieszym. Według Generalnego Pomiaru Ruchu z 2015 r. natężenie ruchu na tym odcinku wynosiło 30 397 pojazdów na dobę i miało tendencję wzrostową.

Skrzyżowanie po przebudowie

Bazując na opracowanej już przez biuro projektowe wstępnej koncepcji korekty istniejącego skrzyżowania w Krzyszkowicach przewiduje się rozbudowę istniejącego układu komunikacyjnego m.in. poprzez budowę odcinków dróg samorządowych w nowym śladzie, likwidację pasa do skrętu w lewo z drogi krajowej na drogę powiatową, zamknięcie pasa środkowego rozdzielającego dwie jezdnie DK7 oraz likwidację przejścia dla pieszych przez DK7. W koncepcji zaprojektowano nowe połączenie drogi powiatowej i drogi gminnej z Zakopianką, obsługujące tylko relacje skrętu w prawo, dodatkowo wyposażone w pasy wyłączania i włączania do DK7. Drogę powiatową w skorygowanym przebiegu planuje się prowadzić w murach oporowych zmiennej wysokości, a na odcinku pod DK7 w tunelu, w którym powstanie także w chodnik dla pieszych.

Poprawi się bezpieczeństwo

Wybudowanie układu drogowego dwupoziomowego w miejsce jednopoziomowego w Krzyszkowicach, z równoczesną likwidacją lewoskrętów na skrzyżowaniu i  pozostawieniem jedynie wlotów ze skrętami w prawo, a także budowa pasów włączenia, wyłączenia i tunelu pod DK7 przyczynią się do poprawy: bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, zarówno kierowców jak i pieszych poprzez minimalizacje punktów kolizji, płynności ruchu i skrócenia czasu przejazdu użytkowników dróg wchodzących w zakres inwestycji,  jakości powietrza przez zmniejszenie emisji spalin po upłynnieniu ruchu.

 

Kalendarium

lipiec 2018 - przygotowano wstępną koncepcję przebudowy

2020 – 2023 - prace przygotowawcze

2023 – 2024 - realizacja robót

GSI