Kto zainwestuje w zalew rekreacyjny w Wiśniowej?

29 maja 2008 Wydanie 18/2008
Kto zainwestuje w zalew rekreacyjny w Wiśniowej?
Zalew rekreacyjny w Wiśniowej może stać się jedną z głównych atrakcji gminy

W Wiśniowej w miejscu starej zapory przeciwrumoszowej powstał zalew rekreacyjny, który po zagospodarowaniu może stać się jedną z reprezentacyjnych atrakcji gminy. Może - jeśli tylko znajdzie się inwestor

Zapora jest wynikiem zakończonego projektu „Ochrona Krajobrazów Kulturowych w celu wzmocnienia tożsamości regionalnej i lokalnej gospodarki” w którym wzięła udział gmina Wiśniowa. W połowie maja odbyło się podsumowanie projektu podczas którego oceniono dotychczasową pracę i osiągnięcia uczestników.

Projekt realizowany był przez dwa lata przy udziale środków programu INTERREG III B Cadses. Łącznie skupiał 11 partnerów z Polski, Niemiec, Austrii, Rumunii i Ukrainy. Z Polski oprócz Akademii Rolniczej będącej partnerem wiodącym projektu, uczestniczyły w nim gminy Wiśniowa i Miechów.

W ramach projektu prowadzone były badania i analizy naukowe, a także pilotażowe inwestycje: w Wiśniowej w miejscu starej zapory przeciwrumoszowej wybudowany został zalew rekreacyjny o powierzchni 68 arów, który po zagospodarowaniu może stać się jedną z reprezentacyjnych atrakcji gminy, natomiast w Miechowie powstaje Centrum Energii Odnawialnej.

Jak przyznaje wójt Wiśniowej szanse na to, aby w tym roku po lustrze wody pływały pierwsze rowery, a na plaży wylegiwali się turyści są nikłe. - Zagospodarowanie terenu dopiero przed nami, a jak wiadomo to długotrwały proces. Obecnie jesteśmy na etapie zbierania ofert. Nie chcemy nikogo ograniczać, a w założeniach znajduje się mini plaża, pole namiotowe, ścieżki spacerowe i rowery wodne – powiedział nam Julian Murzyn.

To nie wszystkie inwestycje w gminie. – Właśnie zakończyliśmy budowę półtorakilometrowej drogi dojazdowej do obserwatorium na Lubomirze, równolegle powstaje hala sportowa (ma zostać oddana w czerwcu 2009 roku – przyp. red.), współfinansujemy budowę dróg powiatowych i wojewódzkich, prowadzimy inwestycje w gospodarce wodno – ściekowej i myślimy o budowie boisk, ale to na razie sfera planów – wymienia wójt Wiśniowej.

Odbudowany zalew oglądało kilkudziesięciu uczestników projektu „Ochrona Krajobrazów Kulturowych…”. Wśród prelegentów, głównie naukowców Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, znaleźli się przedstawiciele Niemiec, Austrii i Walii. - Ochrona krajobrazów kulturowych jest priorytetowa, jeśli chce się inwestować w rozwój infrastruktury. Chodzi bowiem o prowadzenie rozwoju i inwestycji w sposób zrównoważony, zachowując to, co stanowi cenne dziedzictwo kulturowe i krajobrazowe – wspólnie przyznawali uczestnicy konferencji.

p.jag