Akcja

Kto zostanie dyrektorem?

Kto zostanie dyrektorem?
Elżbieta Cygal (na zdjęciu) już od 16 lat jest dyrektorką Przedszkola nr 1, a po konkursie rozstrzygniętym 18 marca będzie kontynuowała pracę na tym stanowisku; w nowej kadencji chce m.in. unowocześnić przedszkolne wyposażenie i zadbać o dalsze doskonalenie zawodowe swojej kadry Fot. Fot. A. Ostafin

W ośmiu szkołach gminy Myślenice przeprowadzony zostanie konkurs na dyrektora. Jedna z nich, to nowa placówka – reaktywowana Szkoła Podstawowa nr 1, a w pozostałych kończy się kadencja obecnej dyrekcji. W ubiegłym miesiącu poznaliśmy natomiast wyniki konkursów w trzech myślenickich przedszkolach. Na stanowiskach pozostały obecne dyrektorki.

Dyrektorzy wybierani będą w szkołach podstawowych nr 1 i nr 2 w Myślenicach, w Krzyszkowicach i w Zasani oraz w Zespołach Placówek Oświatowych w Głogoczowie, Bysinie, Osieczanach i Drogini. Ich kadencja rozpocznie się we wrześniu. Jak informuje Renata Marzec, naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, termin ogłoszenia konkursu nie jest jeszcze znany.

Jakie wymagania musi spełnić kandydat na dyrektora?

Musi być nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, posiadać wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole. Poza tym, wymagane jest ukończenie studiów wyższych lub podyplomowych z zakresu zarządzania lub kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą oraz co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego. Dodatkowo, kandydat musi uzyskać co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat lub pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku, lub w przypadku nauczyciela akademickiego pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej. Ważne są też m.in. warunki zdrowotne niezbędne do pełnienia funkcji na stanowisku kierowniczym oraz pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.

W przedszkolach bez zmian

Za nami wyniki konkursów na dyrektorów myślenickich przedszkoli – nr 1, 3 i 5. Zmian nie będzie – funkcję tę pełnić będą dotychczasowe zarządzające placówkami – w „Jedynce” Elżbieta Cygal, w „Trójce” Barbara Dyniec i w „Piątce” Barbara Woźnica. – Bardzo się cieszę, że mogę kontynuować pracę dyrektorki. Mam wiele planów, które chciałabym zrealizować w nowej kadencji – mówi Elżbieta Cygal, która już od szesnastu lat przewodzi Przedszkolu nr 1. Jej głównymi celami są: wprowadzenie nowych form nauczania w placówce, poszerzenie i unowocześnienie przedszkolnego wyposażenia, doskonalenie zawodowe nauczycieli, promocja przedszkola oraz prace remontowe, takie jak odnowienie elewacji budynku czy wymiana ogrzewania.

Pozostaje jeszcze jedna niewiadoma – kto wygra konkurs w przedszkolu w Jaworniku. Został on ogłoszony, ale z przyczyn formalnych nie rozstrzygnięto go. W takiej sytuacji będzie ponowiony.

 

Anna Ostafin Anna Ostafin Autor artykułu

dziennikarka z pasją, ciekawa świata i ludzi, doświadczenie zdobywała w rozgłośni radiowej, portalach internetowych i wydawnictwach prasowych, absolwentka filologii polskiej (specjalność medialna).