Kulturalna i aktywna "Jedynka"

Kulturalna i aktywna "Jedynka"
Kulturalna i aktywna "Jedynka"

 

W minionym roku szkolnym  Gimnazjum nr 1 realizowana była innowacja pedagogiczna „Kulturalna szkoła”, której głównym celem było przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w szeroko pojętej kulturze

Cały rok obfitował w wydarzenia kulturalno-artystyczne, w których uczestniczyli nie tylko uczniowie wybrani do innowacji z klasy IIa, ale także wszyscy zainteresowani z klas pierwszych, drugich i trzecich.

Uczniowie brali udział w licznych warsztatach i zajęciach: w Muzeum Regionalnym „Dom Grecki” - obecnie Muzeum Niepodległości, w Miejskim Ośrodku Kultury i Sportu i w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Do tego dochodziły również spotkania, spacery literackie, wycieczki, zajęcia muzealne w Krakowie, a także wystawy czasowe prac uczniów w budynku gimnazjum i Muzeum Niepodległości. Podsumowaniem wszystkich działań innowacji pedagogicznej były zorganizowane przez Annę Pardyak i Beatę Baczyńską warsztaty otwarte dla uczniów szkoły.

- Wszyscy wiemy, że po ciężkiej pracy należy się zasłużony odpoczynek, na który nie możemy się już doczekać, a obowiązki wciąż są i żeby dotrwać, postanowiliśmy zorganizować uczniom Gimnazjum nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Myślenicach po raz pierwszy projekt warsztatów „Kulturalna i aktywna szkoła” - tłumaczą organizatorki. - Uczniowie mogli wybierać zajęcia zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Warsztaty zorganizowane były w różnych miejscach w zależności od specyfiki zajęć i gościnności zaproszonych instytucji. Zwracając się z prośbą o przeprowadzenie zajęć, spotykaliśmy się z przychylnością, zrozumieniem i zainteresowaniem. Warsztaty miały bogaty program dzięki osobom i firmom, które odpowiedziały na prośbę udziału w projekcie lub same się do nas zgłosiły - dodają.

W programie warsztatów „Kulturalnej i aktywnej szkoły” znalazły się następujące zajęcia: kultura japońska, teatralne, artystyczne: ceramiczne, introligatorskie, soutage’u, fotograficzne, decoupage’u, florystyczne, muzyczne, taneczne (taniec klasyczny i nowoczesny), historyczne: archeologiczne, kultura rycerska, robotyka, matematyczne, kosmetyczne, kulinarne, baristyczne, języka angielskiego, sportowo - obronne i sportowe.

Szczegółową relacje z wydarzeń można prześledzić na stronie gimnazjum w zakładce „Kulturalna szkoła”.

Beata Baczyńska, Anna Pardyak