Łączy ich piłka i przyjaźń

Łączy ich piłka i przyjaźń

Swój cynowy jubileusz Rada Seniorów Małopolskiego Związku Piłki Nożnej Podokręgu Myślenice świętowała wydaniem okolicznościowej książki i spotkaniem członków. - Łączy nas piłka i przyjaźń - mówił podczas uroczystości prezes Bronisław Pietroń

Spotkanie prowadził Ludwik Starzak, który zainicjował powstanie Rady Seniorów w Myślenicach. Przybyłych powitał prezes Bronisław Pietroń. On też opowiedział o jej historii. Zaczynała się od 12 osób, jej przewodniczącym wybranym wówczas jest do dzisiaj Bronisław Piertoń, wiceprzewodniczącym - Józef Ryś, sekretarzem - Józef Kaliciński, skarbnikiem - Tadeusz Kutrzeba, a członkiem prezydium - Leon Suder. Obecnie rada liczy 24 osoby, jej prezesem pozostaje Bronisław Pietroń, wiceprezesem jest Adam Spytkowski, sekretarzem - Marian Banowski, skarbnikiem - Józef Ryś, a członkami zarządu - Leon Suder i Jan Bylica.

O dziesięcioletnich dziejach Rady Seniorów, jej członkach i kolejnych składach zarządów, a także szarzej o dziejach piłki nożnej na ziemi myślenickiej przeczytać można w książce okolicznościowej wydanej na 10-lecie przez Miejską Bibliotekę Publiczną, a sfinansowanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice oraz Starostę Powiatu Myślenickiego. Podczas uroczystości gorąco dziękowano za to dyrektor biblioteki Agnieszce Kazaneckiej-Bylicy, burmistrzowi Maciejowi Ostrowskiemu i staroście Józefowi Tomalowi. Zebrania materiałów i redakcji książki podjęli się Marian Banowski (wieloletni i nadal aktywny sędzia piłkarski - 40 lat na boisku, 2800 sędziowanych meczów), Adam Spytkowski (piłkarz i zapaśnik Dalinu, wiceprezes Rady Seniorów Podokręg Myślenice) i Ludwik Starzak (założyciel i 30-letni przewodniczący Podokręgu Myślenice, członek władz MZPN w Krakowie).

Podczas uroczystości przypomniano kolegów, którzy odeszli i pamięć ich uczczono minutą ciszy. Szczególne miejsce tych wspomnień oddano Janowi Nowakowi, honorowemu prezesowi Rady Seniorów MZPN, który zmarł w czerwcu tego roku. W książce znajdujemy adres gratulacyjny jego autorstwa, napisany na 10-lecie Myślenickiej Rady Seniorów.

Jubileusz rady to - jak podkreślał w swoim wystąpieniu Maciej Ostrowski - wielkie święto nie tylko dla jego członków, ale dla całej gminy, a osoby zaangażowane w rozwój sportu i piłki nożnej w Myślenicach są ambasadorami całej gminy. Rada Seniorów wysłuchała w tym dniu wiele serdecznych słów, otrzymała podziękowania i gratulacje oraz życzenia dalszej pomyślnej działalności na rzecz rozwoju piłki nożnej i w ogóle sportu na ziemi myślenickiej. Wiesław Bartosik przekazał radzie list gratulacyjny od przewodniczącego Klubu Seniora PZPN Andrzeja Sterjlaua oraz piłkę z podpisami zawodników reprezentacji Polski grających na mundialu w Rosji. Edward Janik prezes Rady Seniorów w Chicago podzielił się wspomnieniami z dawnych lat w Myślenicach. Chociaż od wielu lat mieszka w USA, Myślenice wciąż są mu bardzo bliskie. Również i on wręczył prezesowi Bolesławowi Pietroniowi list gratulacyjny od Rady Seniorów w Chicago. Prof. Józef Lipiec wspominał Kazimierza Lubomirskiego, prowadzącego Polski Komitet Olimpijski przed II wojną światową. Przypomniał, że PKOL w przyszłym roku będzie świętował swoje 100-lecie. Od Małopolskiej Rady Seniorów list gratulacyjny i paterę okolicznościową przekazał Marek Ostręga.

Wspomnieniami podzielił się również Mieczysław Nowakowski, który obchodzi 70-lecie działalności sportowej. Cieszy się, że istnieje Rada Seniorów, która może wykorzystać potencjał doświadczenia działaczy sportowych.

Uroczyście wręczone też zostały medale i odznaczenia. Medalem 105-lecia MZPN udekorowani zostali Bronisław Pietroń, Marian Banowski i Ludwik Starzak, a srebrnymi odznakami honorowymi Małopolskiej Rady Seniorów - Wojciech Woźniak i Edward Orlicki.

Także władze samorządowe honorowały jubileusz Rady Seniorów i myślenicką piłkę nożną. Urząd Marszałkowski przyznał medal „Polonia Minor” Bronisławowi Pietroniowi. Krzysztof Halek w imieniu zarządu powiatu wręczył prezesowi adres gratulacyjny. Życzenia i gratulacje składali Radzie prezes Dalinu Andrzej Talaga i Stanisław Bisztyga. Także burmistrz Maciej Ostrowski nie szczędził seniorom słów uznania za ich działalność na rzecz sportu i całej gminy.

Zebranie jubileuszowe Rady Seniorów uchwaliło też wniosek, by ulica biegnąca od ronda Marszałka Nawary wzdłuż stadionu Dalinu nosiła nazwę Eugeniusza Różankowskiego.

Na zakończenie zebrania z koncertem wystąpił solista opery krakowskiej Franciszek Makuch.

Wraz z dostojnymi seniorami na uroczystość przybyli starosta Józef Tomal, burmistrz Maciej Ostrowski, przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Wójtowicz, a także goście spoza Myślenic, m.in.: wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Rady Seniorów PZPN Czesław Gołębiowski, wiceprzewodniczący małopolskiego PZPN Zbigniew Lach, wiceprzewodniczący i prezes Rady Seniorów Małopolskiego ZPN Marek Ostręga, prof. Józef Lipiec z Komisji Etyki PZPN, prezes Małopolskiej Rady Olimpijskiej i przewodniczący Polskiej Akademii Olimpijskiej, były sędzia międzynarodowy Wiesław Bartosik i prezes Rady Seniorów z Wadowic Kazimierz Góralczyk. Podokręg Myślenice reprezentowali: Stefan Socha, Czesław Ulman, Franciszek Sroka, prezes KS Dalin Andrzej Talaga i były prezes klubu Aleksander Jopek. Obecny był wiceprezes MARR Stanisław Bisztyga i członek zarządu powiatu Krzysztof Halek. Przybył także zastępca Rady Seniorów w Krakowie Aleksander Cimer.

Ryszard Sobkowicz Ryszard Sobkowicz Autor artykułu

Nauczyciel i reporter, który ostatnie 25 lat poświęcił na relacjonowanie życia lokalnych społeczności - szczególnie funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych. (HISTORIA, WYDARZENIA, SAMORZĄD, KULTURA)