Laury za profilaktykę zdrowia dla powiatu myślenickiego

Laury za profilaktykę zdrowia dla powiatu myślenickiego

Na Gali IV Kongresu Wyzwań Zdrowotnych 7 marca w Katowicach starosta Józef Tomal i wicestarosta Andrzej Pułka odebrali statuetkę nagrody „Zdrowy Samorząd” oraz list gratulacyjny za zwycięstwo w plebiscycie internetowym.

Grono ekspertów z Rady Konsultacyjnej II Konkursu „Zdrowy Samorząd”, złożone m. in. z przedstawicieli instytucji centralnych i uczelni medycznych, nagrodziło program profilaktyki próchnicy prowadzony przez nasz powiat. Równolegle również internauci uznali samorząd powiatu myślenickiego za najbardziej „prozdrowotny”, oddając na niego 2 181 głosów.

Podczas gali starosta Józef Tomal powiedział: – Gdy rozpoczynaliśmy program w roku 2010, wskaźnik występowania próchnicy wśród dzieci i młodzieży (PUW) wynosił ponad 7, obecnie wynosi on około 2,5. Oznacza to, że systematyczne wykonywane zabiegi profilaktyczne przynoszą dobre rezultaty.

Konkurs Zdrowy Samorząd organizowała redakcja Portalu Samorządowego i magazyn „Rynek Zdrowia”.

Red.