Legitymacja w telefonie

Edukacja 27 sierpnia 2019 Wydanie 31/2019
Legitymacja
w telefonie

Szerokopasmowy internet i mLegitymacja to elektroniczne nowości wdrażane w Zespole Szkół w Głogoczowie. Planowano również zastąpić tradycyjny dziennik lekcyjny mobilnym, jednak pomysł ten nie został jeszcze zaakceptowany przez Urząd Miasta i Gminy Myślenice.

Teraz uczniowie Zespołu Szkół w Głogoczowie nie będą musieli pamiętać o tym, by zabierać ze sobą szkolną legitymację. Wystarczy, że wyświetlą ją w swoim telefonie dzięki specjalnej telefonicznej aplikacji. Wgląd do „legitki”, po zalogowaniu do aplikacji będą mieli również rodzice uczniów. Oprócz głogoczowskiej placówki w gminie Myślenice jeszcze dwie inne szkoły wprowadziły mLegitymacje. – O papierowych legitymacjach często się zapomina, natomiast o telefonach raczej nie, więc myślę, że ich mobilna wersja to świetny pomysł – mówi Krzysztof Kania, dyrektor ZS w Głogoczowie. Już trwa rejestracja dzieci w systemie udostępniającym mLegitymacje. Aby wdrożyć w szkole tę inicjatywę, Krzysztof Kania pod koniec czerwca złożył wniosek do Ministerstwa Cyfryzacji. Na początku sierpnia otrzymał zgodę na jej realizację. Co ważne, mobilne dokumenty nie wyprą całkowicie tych papierowych. Jeśli jakiś uczeń nie będzie miał telefonu, to oczywiście otrzyma tradycyjną legitymację.

Stare dzienniki to przeżytek?

Mobilne legitymacje to nie wszystko. Od ubiegłego roku w szkole w Głogoczowie oprócz tradycyjnego dziennika lekcyjnego prowadzony jest też elektroniczny dziennik rejestrujący postępy uczniów w nauce. Dyrektor podkreśla, że w zbliżającym się nowym roku szkolnym planował rezygnację z pisanej formy na rzecz elektronicznej, jednak organ prowadzący placówkę, czyli Urząd Miasta i Gminy Myślenice, nie wyraził na to zgody. Jego wniosek złożony w lipcu nie uzyskał akceptacji. – Trudno powiedzieć dlaczego, nie znam przyczyny i będę wyjaśniał to w najbliższym czasie – mówi. Jego zdaniem dziennik elektroniczny to bardzo dobre rozwiązanie. Nauczyciel może w nim opisać ocenę, wyjaśnić dlaczego uczeń otrzymał taki stopień. To cenne źródło informacji dla rodziców. Poza tym taki system ułatwia pracę grona pedagogicznego. Są tam zamieszczone tematy do zrealizowania w ciągu całego roku, statystyki, czego jeszcze nie udało się zrobić. Dyrektorowi dziennik elektroniczny służy do podglądu pracy nauczycielskiej kadry – jakie oceny wystawiają i jak postępuje realizacja programu nauczania. – Sprawdzenie tych wszystkich kwestii w dzienniku papierowym zajęłoby mnóstwo czas – mówi Krzysztof Kania.

Szybki internet

Pisząc o komputeryzacji głogoczowskiej placówki, warto dodać, że przystąpiła ona do rządowego programu Ogólnopolska Sieć Edukacyjna, zakładającego doprowadzenie do szkół światłowodu, a co za tym idzie umożliwienie dostępu do szerokopasmowego internetu.

W szkole, z końcem lipca zamontowano urządzenia przygotowane do odbioru transmisji szerokopasmowej 100 Mb/s. Obecnie czekamy na podłączenie światłowodu do Głogoczowa, a później do naszej placówki. Nie ma jeszcze konkretnie określonego terminu – wyjaśnia dyrektor. W szkole znajduje się jedna sala informatyczna z dziesięcioma komputerami. Dodatkowo, w każdej z piętnastu sal jest komputer. – Gdy działa więcej urządzeń, internet staje się wolniejszy. Dzięki światłowodowi takiego problemu nie będzie.