Maciej Ostrowski: Moja rezygnacja z mandatu burmistrza wynika z przyczyn proceduralnych

Maciej Ostrowski: Moja rezygnacja z mandatu burmistrza wynika z przyczyn proceduralnych

Wynika to z przyczyn proceduralnych. Żeby nie doszło do kolizji terminów i podważania objęcia przeze mnie mandatu radnego powiatowego zdecydowałem się złożyć rezygnację

- podczas dzisiejszej konferencji prasowej wyjaśnił Maciej Ostrowski

W poniedziałek 5 listopada Komisarz Wyborczy w Krakowie na wniosek Macieja Ostrowskiego podpisał postanowienie o wygaszeniu mandatu burmistrza Myślenic. Od poniedziałku jego obowiązki pełni sekretarz gminy Bronisław Poradzisz. Aktualny stan rzeczy burmistrz Maciej Ostrowski wyjaśniał podczas dzisiejszej konferencji prasowej:

Decyzję o złożeniu rezygnacji z mandatu burmistrza podjąłem 2 listopada. Wynika to z przyczyn proceduralnych. Po raz pierwszy w III Rzeczpospolitej wójtowie, burmistrzowie i radni zostali wybrani w czasie trwania kadencji. Zdecydowałem się kandydować do powiatu i zdobyłem mandat radnego. Aby nie doszło do kolizji terminów sprawowania władzy wykonawczej i uchwałodawczej oraz, aby nie podważano objęcia przeze mnie mandatu radnego powiatowego, zdecydowałem się zrezygnować z mandatu.

Zapewniam, że urząd funkcjonuje sprawnie, co zapewniają upoważnienia i pełnomocnictwa których udzieliłem. One wygasają z momentem odwołania przez nowego burmistrza. Procedowane są projekty uchwał i wydawane stosowne decyzje. W czwartek odbędzie się sesja rady miejskiej.

Maciej Ostrowski przez ostatnie 15 lat pełnił funkcję burmistrza miasta i gminy Myślenice. W wyborach samorządowych 2018 nie starał się o ponowny wybór na to stanowisko rekomendując na swoje miejsce Krzysztofa Halka. W nowej kadencji na lata 2018-23 obejmie mandat radnego powiatowego.