Maciej Ostrowski na swoje miejsce rekomenduje Krzysztofa Halka. Sam będzie startował do Rady Powiatu lub Sejmiku

Maciej Ostrowski na swoje miejsce rekomenduje Krzysztofa Halka. Sam będzie startował do Rady Powiatu lub Sejmiku
Fot. Bartek Ziółkowski

Burmistrz Maciej Ostrowski będzie startował do Rady Powiatu lub Sejmiku Województwa Małopolskiego

Na swoje miejsce rekomenduje Krzysztofa Halka i prosi o poparcie jego ewentualnej kandydatury

Krzysztof Halek zapewnia, że będzie burmistrzem ponadpartyjnym i już dzisiaj zaprasza do współpracy i tworzenia wspólnych list na kandydatów do Rady Miejskiej wszystkich mieszkańców, którzy mają za cel dobro miasta i gminy Myślenice

 

Ta konferencja prasowa różniła się od dotychczasowych. Została zwołana w parku na Zarabiu, gdzie burmistrz fotografował się 4 lata temu na początku kadencji.

Tym razem przed kamerami stanął w towarzystwie mieszkańców i radnych wśród których znalazł się m.in. Maciej Górka, Jerzy Cachel, Tomasz Wójtowicz, Agnieszka Węgrzyn, Eleonora Lejda i przede wszystkim Krzysztof Halek. To on stał się głównym bohaterem tego wystąpienia.

 

Od kilku miesięcy trwały spekulacje na temat kandydatury Macieja Ostrowskiego i ewentualnych osób, które mogłyby go zastąpić. Swoim wystąpieniem burmistrz rozwiał wszelkie wątpliwości.

Maciej Ostrowski: Dziś w Polsce wszyscy mają swój plan działania. Chciałbym Państwu zaprezentować plan działania Macieja Ostrowskiego na najbliższe wybory samorządowe. Będę startował do Rady Powiatu lub Sejmiku Województwa Małopolskiego, a w najbliższym czasie z moimi współpracownikami określimy, który z wyborów będzie najlepszy dla rozwoju miasta i gminy Myślenice.

Przez ostatnie 15 lat udowodniłem, że jestem człowiekiem, który potrafi łączyć różne środowiska - chociaż serce, bo tak zostałem wychowany - bije mi po prawej stronie, to przy moim stole do rozmów siadali ludzie z prawicy i lewicy z którymi wspólnie rozmawialiśmy o dobru dla miasta i gminy Myślenice i dla samorządu, bo to właśnie ma przyświecać burmistrzowi Myślenic. Nie sprawy partyjne i polityczne, ale dobro naszych mieszkańców.

Dbając o dalszy, właściwy rozwój naszej gminy, o bezpieczeństwo mieszkańców chcieliśmy wszyscy rekomendować na stanowisko burmistrza Pana Krzysztofa Halka, który - mam pełne przekonanie - zapewni dalszy, stabilny rozwój Miasta i Gminy Myślenice.

Pan Krzysztof Halek tak samo jak ja potrafi łączyć ludzi różnych środowisk o różnych orientacjach politycznych. To my Państwu rekomendujemy kandydata, nie musimy czekać na decyzje z Warszawy aż ktoś zatwierdzi jego kandydaturę.

W ciągu ostatnich 15 lat wielokrotnie - zwłaszcza w tych trudnych okresach kampanii wyborczych obdarzaliście mnie Państwo zaufaniem i dzisiaj proszę o to, abyście to zaufanie skierowali na Pana Krzysztofa Halka, który może dobrze i stabilnie prowadzić naszą gminę ku dalszemu rozwojowi.

W wystąpieniu Maciej Ostrowski nawiązywał do swoich dokonań z ostatnich 15 lat wśród których wymienił m.in. stworzenie 3000 miejsc pracy, dbanie o ochronę środowiska, budowę kanalizacji i wodociągów, oczyszczalnię ścieków, pozyskanie ponad 300 mln zł ze środków zewnętrznych na rozwój infrastruktury, a także podkreślał odnotowany stały wzrost mieszkańców i wzrost dochodów gminy. Podkreślał, że te działania zostały wielokrotnie docenione w skali kraju, a w ostatnim czasie Myślenice znalazły się na 3 miejscu w rankingu Samorządu Terytorialnego dotyczącym finansów publicznych.

Burmistrz zapowiedział, że w kolejnych miesiącach przedstawione zostaną kroki jakie ma zamiar podjąć w związku ze zbliżającymi się wyborami.

"Będę burmistrzem bezpartyjnym funkcjonującym ponad podziałami"

Rekomendowany przez burmistrza i radnych Krzysztof Halek powoływał się na wieloletnie doświadczenie samorządowe, działalność na rzecz miasta i gminy Myślenice, a jako swój atut wymieniał m.in. doświadczenie w zarządzaniu, które chciałby wykorzystać pracując jako burmistrz. Za priorytetowe w rozwoju miasta i gminy uznał zdanie mieszkańców i zapowiedział, że będzie się starał dotrzeć do każdego z osobna z ankietą w której zapyta o potrzeby i pomysły na zmiany.

Krzysztof Halek: W wielu kwestiach popieram działania Macieja Ostrowskiego i w pewnym stopniu będę te działania kontynuował, ale zależy mi na tym, aby skonsultować je z mieszkańcami. Wizja rozwoju miasta i gminy Myślenice powinna być oparta na Państwa głosie, bo to Państwo i my tutaj zgromadzeni będziemy tworzyć jej przyszłość.

Jako samorządowiec potrafię słuchać ludzi, staram się dostrzegać ich potrzeby i je rozwiązywać. Mam wielką pokorę do pełnienia funkcji społecznych. Będę burmistrzem, który łączy różne opcje, burmistrzem bezpartyjnym funkcjonującym ponad podziałami dla dobra wszystkich, burmistrzem otwartym na krytykę, ale realizującym Państwa pomysły i potrzeby.

Jesteśmy otwarci na szeroko pojętą współpracę, dlatego chcielibyśmy, aby na naszej liście znalazły się osoby z różnych środowisk i o różnych poglądach. To zaproszenie kieruję również do tych, którzy dziś są w opozycji do burmistrza Macieja Ostrowskiego, bowiem nam wszystkim powinno przyświecać i łączyć jedno - troska o nasze miasto, naszą gminę i nas wszystkich jako mieszkańców - mówił Krzysztof Halek.

Lista ludzi bezpartyjnych

W dalszej części konferencji Tomasz Wójtowicz zapewniał, że w nadchodzących wyborach wspólnie będą pracować na stworzeniem listy kandydatów do rady miejskiej na której znajdą się ludzie ponadpartyjni. - Zapraszamy do współpracy wszystkich i tych działających dotychczas w partiach i tych nie mających z nimi nic wspólnego, pochodzących ze stowarzyszeń i grup społecznych, ludzi którzy mają za cel jedno - dobro miasta i gminy Myślenice - mówił.

- Mamy nadzieję i wierzymy w to, że Krzysztof wygra te wybory. Krzysztof powodzenia w przyszłości - takimi słowami i uściskiem dłoni konferencję zakończył burmistrz Maciej Ostrowski.

Kandydatów PiS poznamy w czerwcu

Krzysztof Halek jako pierwszy ogłosił swoją kandydaturę na stanowisko burmistrza Miasta i Gminy Myślenice. W kwietniowej rozmowie z nami  poseł Jarosław Szlachetka pełniący funkcję przewodniczącego Wojewódzkiego Zespołu Samorządowego odpowiedzialnego za przygotowanie kampanii wyborczej dla Prawa i Sprawiedliwości w Małopolsce zapowiedział, że PiS wystawi swoich kandydatów w każdej gminie na ternie powiatu myślenickiego. Dzisiaj potwierdził, że ich prezentacja najprawdopodobniej nastąpi w czerwcu, nie podaje jednak dokładnej daty.

Piotr Jagniewski Piotr Jagniewski Autor artykułu

Reporter, redaktor, fotograf. Lubi dobrze opowiedziane historie i ludzi z pasją, którzy potrafią się nimi dzielić. Z gazetą związany w latach 2006-2018. W latach 2014-2018 pełnił funkcję redaktora naczelnego. (REPORTAŻ, WYWIAD, WYDARZENIA, LUDZIE, SAMORZĄD)