Maciej Ostrowski podsumowuje rok

Maciej Ostrowski podsumowuje rok

Burmistrz Maciej Ostrowski podsumował realizację zamierzonych planów i zadań Gminy w 2013 roku

 

- Proszę podsumować, które z najważniejszych, założonych zadań zostało zrealizowanych w 2013 roku i w jakim zakresie?

Największym przedsięwzięciem, które realizujemy już od 2007 jest projekt wodno-kanalizacyjny „Czysta woda dla Krakowa uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice. W ramach tych prac powstało około 248 km sieci kanalizacyjnej, około 76 km sieci wodociągowej oraz oczyszczalnia w Krzyszkowicach. Projekt o wartości 217.150.854 zł, otrzymał jedną z najwyższych dotacji wówczas w Polsce - 112.291.418,01 zł z Programu Infrastruktura i Środowisko. To największy projekt w historii naszej Gminy. Sieć kanalizacji sanitarnej objęła miejscowości: Głogoczów, Bęczarka, Polanka, Jawornik, Borzęta, Zawada, Krzyszkowice, Osieczany, Łęki, Jasienica, a sieć wodociągowa Bulinę, Trzemeśnię, Łęki, Jasienicę, Bysinę, Myślenice – ul. Górną.

Głównym celem przedsięwzięcia jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Gminy Myślenice. Działania objęte Projektem przyczynią się do likwidacji istniejących niedoborów w zakresie systemu wodno-ściekowego funkcjonującego na terenie Gminy.

Zwiększenie stopnia skanalizowania przyczyni się tym samym do ograniczenia skażenia wód powierzchniowych i podziemnych. Zwiększy się zatem poziom ochrony wody pitnej.

Dzięki temu mieszkańcy Polanki, Bęczarki, Bysiny, Jawornika, Jasienicy, Osieczan, Borzęty, Buliny Głogoczowa i Zawady zyskali lepsze warunki sanitarne czy też lepszą jakościowo wodę.

Bardzo ważnym wydarzeniem w mijającym roku, było również wprowadzenie nowych zasad gospodarki odpadami w związku z wejściem w całym kraju nowej ustawy, regulującej te przepisy. My te zmiany poprzedziliśmy szeroko zakrojoną kampanią informacyjno-edukacyjną, dzięki czemu w Gminie Myślenice nowe przepisy weszły dość sprawnie w porównaniu np. do innych miast i gmin.

- Które z realizowanych zadań stworzyły najwięcej problemów?

Obydwa zadania wymagały ogromnego przygotowania i wielu rozmów z mieszkańcami. W przypadku budowy kanalizacji zdarzały się np. sytuacje, kiedy sąsiedzi nie zgadzali się na przeprowadzenie budowy po swojej posesji, blokując innych.

Podobnie przy wprowadzaniu nowych zasad gospodarki odpadami również spotykaliśmy się z mieszkańcami, którzy nie chcieli ich przyjąć. Z czasem jednak zauważali pozytywne aspekty i sami zgłaszali się do urzędu w celu zmiany deklaracji.

- Jak ocenia Pan realizację przez gminę ustawy śmieciowej i jakie były największe problemy z jej wdrożeniem? Czy są potrzebne jeszcze decyzje do jej usprawnienia?

Tak jak wspomniałem wcześniej w Gminie Myślenice staraliśmy się wszystko dobrze zaplanować i zrealizować by mieszkańcy spokojnie mogli przyjąć zmiany.

Prace nad regulaminem rozpoczęły się już w marcu 2012 roku. Od momentu wprowadzenia ustawy minęło pół roku. To był czas „próby” podczas którego m.in. dzięki spostrzeżeniom zgłaszanym przez mieszkańców pewne rzeczy zostały udoskonalone.

- Gmina Myślenice została wyróżniona w szeregu prestiżowych rankingach w skali Małopolski i kraju…

W tym roku zdobyliśmy trzy ważne nagrody. Pierwsze miejsce w rankingu ogólnopolskim tygodnika Wspólnota za inwestowanie w infrastrukturę techniczną w latach 2010 – 2012. Rok temu w tej samej kategorii zajęliśmy trzecie miejsce, czyli awansowaliśmy na najwyższą pozycję na podium. Jesteśmy mistrzami! To najbardziej znaczące trofeum w historii Gminy Myślenice (ranking bierze pod uwagę tylko inwestycje związane z transportem, gospodarką mieszkaniową i gospodarką komunalną).

Kolejna nagroda, to drugie miejsce w Małopolsce. To także awans w rankingu Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji. Ideą Rankingu Gmin Małopolski jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego w Małopolsce. Brano pod uwagę m.in. wydatki inwestycyjne, wydatki na administracje publiczną, wyniki egzaminów, saldo migracji liczba czytelników bibliotek publicznych czy ilość udzielonych noclegów.

Wartościową nagrodę bo 100.000 zł oraz tytuł Ekolidera otrzymała Gmina Myślenice z okazji 20-lecia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Z racji swojego jubileuszu wyłonieni zostali Ci beneficjenci, którzy w latach 1993-2013 wykazali się największym zakresem działań związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej. Ponadto Myślenice zostały docenione również za pozyskanie znacznych środków finansowych z UE na inwestycje w ramach gospodarki wodno-ściekowej.

- Jak ocenia Pan projektowany budżet na 2014 rok?

Odnosząc się do oceny projektu budżetu na rok 2014, uczciwie należy przyznać, że nie jest to niestety budżet naszych marzeń. O jego kształcie ostatecznie zdecydował gwałtowny spadek dochodów z tytułu udziału Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Poziom tych wpływów jest zupełnie od nas niezależny, o jego wysokości informuje nas bezpośrednio Ministerstwo Finansów. Biorąc pod uwagę stan gospodarki w kraju, opracowując wieloletnią prognozę finansową przewidywaliśmy spadek - około 10%, niestety w rzeczywistości to ponad 20%. Niemniej jednak budżet został zrównoważony, czyli mówiąc potocznie „spięty”. Ograniczyliśmy bowiem zarówno wydatki bieżące, jak i inwestycyjne - przy czym wszystkie inwestycje zaplanowane wczesnie w wieloletniej prognozie będą realizowane. Co do nowych przedsięwzięć, mamy pewne plany, ale ich realizacja uzależniona będzie od rozwoju sytuacji w roku 2014. Co do samego projektu - w dalszym ciągu najbardziej kosztownymi dziedzinami działalności jest oświata, czyli wydatki na utrzymanie placówek oświatowych wraz ze świetlicami szkolnymi (57,17% ogółu wydatków bieżących) oraz pomoc społeczna (13,96% wydatków bieżących). W tej trudnej sytuacji cieszy niezwykle istotny fakt, że pomimo pewnych trudności, Fitch Ratings zmienił perspektywę ratingu Gminy Myślenice z negatywnej na stabilną oraz potwierdził długoterminowy rating krajowy na poziomie „BBB-(pol)”.

- Realizacja jakich inwestycji i projektów czeka naszą Gminę w nadchodzącym roku?

Jeżeli otrzymamy zgodę Komisji Europejskiej na rozszerzenie projektu „Czysta woda dla Krakowa”, czeka nas sporo pracy w mieście – chcemy wymienić część starej sieci wodociągowej, gdzie dochodzi do częstych awarii. Będzie się to wiązało z czasowym zamknięciem kilku ulic i niestety z utrudnieniami w ruchu, bowiem tych miejscach będziemy wymieniać nakładki asfaltowe i chodniki. W ramach rozszerzenia projektu planujemy także budowę sieci kanalizacyjnej w Zasani. Oczywiście prace te uzależnione są od otrzymania dotacji na ten cel. Kontynuowane będą także inwestycje drogowe oraz dokończenie inwestycji w ramach projektów „Odnowa centrów wsi” .

- Coraz trudniej jest pozyskiwać środki unijne, jakie są perspektywy i odnośnie jakich zadań istnieją możliwości w ich pozyskiwaniu w 2014 roku…

Perspektywa unijna 2007-2013 właśnie się kończy, więc kończą się także pieniądze. Ze spokojnym sumieniem mogę powiedzieć, że nie przespaliśmy tego okresu. Wspólnie dla Gminy pozyskaliśmy ponad 150 milionów dotacji na ochronę, środowiska, sport, rekreację i kulturę, co dało nam pierwsze miejsce w Polsce. Podejrzewam, że nowe rozdanie środków unijnych na lata 2014 – 2020 zostanie uruchomione pod koniec 2014 r lub dopiero na początku 2015 r. Jesteśmy na etapie opracowania nowych projektów. Po drodze mamy jeszcze wybory samorządowe.

- Czego życzy Pan mieszkańcom gminy w nadchodzącym roku?

Mieszkańcom życzę dużo optymizmu i wyrozumiałości dla siebie nawzajem. Zdrowia – bo ono jest najważniejsze. Życzę, by nachodzący rok był lepszy od przedniego, bardziej obfity, bogatszy i przyjemny. By Myślenice się rozwijały zdobywając uznanie na arenie ogólnopolskiej, aby każdy Myśleniczanin mógł być dumny ze swojego pochodzenia.

Stanisław Cichoń Stanisław Cichoń Autor artykułu

Jeden z założycieli Gazety Myślenickiej. W latach 2003-2014 pełnił funkcję redaktora naczelnego. Był człowiekiem zarażającym nie tylko uśmiechem i entuzjazmem, ale i swoją pasją do rodziny, przyrody, edukacji, sportu i życia. Zmarł w nocy z 22 na 23 listopada 2014 roku.