Madonna w twórczości ludowej

Madonna 
w twórczości ludowej
Fot. R. Podmokły

Bardzo różnorodna bywa tematyka wystaw, które mogą oglądać bywalcy restauracji Na Stradomiu, bo bardzo rozległe są zainteresowania kolekcjonerskie twórcy tych wystaw – Jana Koczwary.

Były ekspozycje jadłospisów z najróżniejszych stron świata, były fotosy Julio Iglesiasa, a ostatnio przez niemal miesiąc oglądaliśmy zdjęcia Paryża. Wystawa, którą możemy obecnie oglądać nosi tytuł „Fresk Maryjny.

Madonna w twórczości plastycznej artystów nieprofesjonalnych”. Przedstawione na niej kserokopie zdjęć przybliżają nam twórczość zrzeszonych w Myślenickim Klubie Twórców Ludowych i Amatorskich. Klub działał w latach 1967–2003 i w swoim najlepszym okresie miał w swoich szeregach aż 127 artystów, prezesował mu zaś sam Jan Koczwara. Motyw maryjny bardzo często pojawiał się w rzeźbach i obrazach artystów regionu myślenickiego i ten aspekt twórczości zdominował wystawę na Stradomiu. Sama wystawa natomiast wpisuję się tematycznie w obchody Jubileuszu 50-lecia koronacji Cudownego Obrazu Myślenickiej Pani.

Rafał Podmokły Rafał Podmokły Autor artykułu

Dziennikarz, meloman, biblioman, kolekcjoner, chodząca encyklopedia sportu. Podobnie jak dobrą książkę lub płytę, ceni sobie interesującą rozmowę (SPORT, KULTURA, WYWIAD, LUDZIE).