„Mądre dzieci kontra śmieci”– dofinansowanie z WFOŚiGW dla przedszkolaków

Miasto 21 kwietnia 2020 Wydanie 15/2020
„Mądre dzieci kontra śmieci”– dofinansowanie z WFOŚiGW dla przedszkolaków

Gmina Myślenice otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach programu priorytetowego – edukacja ekologiczna.

Komisja konsultacyjna przyznała na projekt „Mądre dzieci kontra śmieci” wnioskowaną kwotę 25 775 zł, co będzie stanowić blisko 80% całości zadania realizowanego przez Przedszkole Samorządowe Nr 4 oraz Przedszkole Samorządowe Nr 6 w Myślenicach.

- W projekcie uczestniczyć będzie ponad 300 dzieci w wieku 3-6 lat z przedszkoli Nr 4 oraz Nr 6 w Myślenicach. Naszym głównym celem jest

podniesienie świadomości dbania o ekologię i środowisko wśród naszych podopiecznych, a także dotarcie z tym przesłaniem do dorosłych. Realizacja projektu zakłada szereg działań podejmowanych przez dzieci, rodziców i nauczycieli, takich jak warsztaty „Mądre dzieci kontra śmieci”, czy warsztaty artystyczno-ekologiczne z udziałem dzieci i rodziców. Planujemy też cykl warsztatów dla samych przedszkolaków, podczas których uczyć się będą segregować odpady, poznawać przyczyny i skutki przebywania w zanieczyszczonym powietrzu, przygotowywać stroje ekologiczne, zabawki z odpadów oraz ulotki, czy plakaty na happening otwarty dla mieszkańców i dzieci z innych przedszkoli – mówi Teresa Sari, dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Myślenicach.

Projekt „Mądre dzieci kontra śmieci” zakłada organizację happeningu pod nazwą „Chcemy błękitnego nieba” dla mieszkańców oraz dzieci z pozostałych przedszkoli miasta i gminy Myślenice, a kolejnymi wydarzeniami będą gminny konkurs plastyczny „Śmieci segreguję i naszą Gminę ratuję” oraz bal ekologiczny z udziałem dzieci z innych przedszkoli.

Realizacja projektu będzie kosztować łącznie 32 300 zł, przy czym 25 775 zł pokryje dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, natomiast pozostałą część stanowić będzie wkład własny Miasta i Gminy Myślenice.