Małe granty - ogromne wsparcie dla seniorów

Region 4 września 2018 Wydanie 31/2018
Małe granty - ogromne wsparcie dla seniorów

Powiat Myślenicki po raz pierwszy zdecydował się na formułę małych grantów dla organizacji pozarządowych. W pilotażowym programie starosta Józef Tomal i Zarząd Powiatu zdecydowali się wesprzeć inicjatywy na rzecz seniorów - starszych mieszkańców powiatu

- Przeznaczyliśmy na ten cel w sumie 25.000 zł. - każda organizacja mogła dostać do 5 tysięcy na organizację wydarzenia, które zaktywizuje seniorów, zorganizuje dla nich czas wolny, będzie formą ciekawej rozrywki i integracji - tłumaczy Józef Tomal.

Dotychczas rozdysponowano prawie całą pulę, jaka została przeznaczona na wsparcie osób starszych. Wśród organizacji, które sięgnęły po powiatowe dotacje dominowały Uniwersytety Trzeciego Wieku oraz organizacje zrzeszające emerytów i rencistów. - Nie ukrywam, że cieszy nas fakt, że wiele imprez i wydarzeń było bezpośrednio związanych z obchodami jubileuszu odzyskania niepodległości. Swój patriotyzm seniorzy podkreślali poprzez zajęcia artystyczne, wycieczki historyczne oraz wykłady na tematy niepodległościowe - relacjonuje wicestarosta Tomasz Suś.

Jak przyznają władze powiatu forma małych grantów spotkała się z dobrym przyjęciem przez organizacje pozarządowe. - Na pewno będzie trzeba to wziąć pod uwagę, przygotowując kolejny plan współpracy z stowarzyszeniami, klubami i fundacjami. Jednak to będzie leżeć w gestii nowej rady, którą wybierzemy już niebawem - mówi starosta Józef Tomal. - Mam nadzieję, że kontynuowane będzie wsparcie osób starszych, którym należy się uznanie i wdzięczność za wkład w rozwój gmin powiatu myślenickiego oraz naszego regionu - dodaje.

WSPiFE