Marcin Dudzik – sołtys Osieczan zawalczy o salę gimnastyczną i bezpieczeństwo

Marcin Dudzik – sołtys Osieczan zawalczy o salę gimnastyczną i bezpieczeństwo
Fot. z arch. Marcina Dudzika

Osieczany od kwietnia mają nowego sołtysa. Jest człowiekiem, który widzi problemy i ma pomysł na ich rozwiązanie. Jego praca na rzecz wsi rozpoczęła się w bardzo ciekawy sposób.

Na co dzień jest strażnikiem miejskim Krakowa. Swoją „przygodę” z sołectwem rozpoczął dopiero w tym roku, uzyskując w wyborach około 180 głosów. Pomysł na ubieganie się o tę funkcję podsunęło mu kilku znajomych, ale ostatecznie na jego decyzji zaważył pewien incydent. – Chyba pierwszy raz zacząłem o tym poważnie myśleć, kiedy w styczniu tego roku rozpętałem walkę o pasy na przejściu i podczas nagrywanego materiału zostałem zapytany przez dziennikarza, czy zamierzam startować w wyborach sołeckich – wspomina.

Mimo, że dopiero co został ukończony remont drogi przez Osieczany, sołtys już ma plany na kolejne inwestycje na wsi, bo jak mówi: – Przede mną jest jeszcze dużo pracy, gdyż jak wiadomo, w miarę jedzenia apetyt rośnie i oczekiwania mieszkańców również. O skali jego zaangażowania i rozległości planów świadczy chociażby fakt, że w ciągu 3 miesięcy wystosował 18 pism do różnych instytucji.

– Obrałem sformalizowaną ścieżkę działania, gdyż z mojego doświadczenia pracownika administracyjnego wynika, że to skuteczny sposób na zmobilizowanie do działania - dodaje. Pisma śle swoją drogą, a równolegle odbył liczne spotkania, zmierzające do osiągnięcia zamierzonych rezultatów. Dobrze układa się współpraca z radą sołecką, a że są w niej osoby o różnych kompetencjach, to wiele działań sołtysa znajduje wśród nich istotne wsparcie. Marcin Dudzik nie narzeka też na kontakt z urzędami. Jak dotąd zawsze mógł liczyć na spotkanie i wspólne omówienia jakiegoś problemu.

Jest człowiekiem otwartym i pozostaje w stałym kontakcie z mieszkańcami. Na bieżąco stara się odpowiadać na ich potrzeby. Zapytany o konkrety, wymienia: – Podobnie jak w większości sołectw, najważniejszą kwestią jest bezpieczeństwo, szczególnie na drogach powiatowych, które biegną przez Osieczany. Uważam, że dobrym rozwiązaniem byłaby budowa ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych. Rozpocząłem walkę o bezpieczeństwo pieszych i w tym zakresie staram się o utworzenie przejść oraz chodników i o uzupełnienie brakującego oświetlenia ulicznego. Zależy mi też na zabezpieczeniu mieszkańców przed skutkami ulewnych opadów deszczu.

Marcin Dudzik należy do rady rodziców szkoły w Osieczanach, dzięki czemu lepiej rozumie potrzeby placówki. Zamierza starać o jej rozbudowę, w tym o budowę sali gimnastycznej. Wraz z przewodniczącą rady sołeckiej, złożył również projekt do Budżetu Obywatelskiego na budowę placu zabaw na terenie przy kościele. – Docelowo, przy współpracy z księdzem proboszczem, chciałbym tam stworzyć miejsce służące wspólnemu spędzaniu czasu – strefę kulturalno-rozrywkową, integrującą mieszkańców w różnym wieku i o różnych potrzebach - mówi.

W tym roku, po intensywnych deszczach, Raba wylała na teren Osieczan. Nowy sołtys zaangażował się w pomoc w rozwiązaniu tego problemu. – Bezpośrednio po majowych ulewach wraz z członkiem rady sołeckiej, który jest strażakiem OSP Osieczany i zna problem, starałem się w terenie ustalić przyczyny zalania i wyszczególniłem wszelkie zgłoszenia mieszkańców w piśmie do Urzędu Miasta i Gminy Myślenice. Okazało się również, że problemem są tu niedrożne rowy, bo ostatni raz były oczyszczane ok. 10 lat temu. Do zalania przyczyniła się ponadto tama zbudowana przez bobry. Po ustaleniu przyczyn sołtys stoczył urzędniczą batalię z Wodami Polskimi i Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Krakowie. Obecnie rozpoczęły się prace melioracyjne rzeki Bulinki, z kolei Wody Polskie uzyskały zgodę na usunięcie tamy bobrów - wyjaśnia.

Mieszkańcy oczekują szybkich efektów pracy. Sołtys Osieczan stara się sprostać tym wymaganiom, ale jednocześnie przypomina, że nie na wszystko ma bezpośredni wpływ i że jest zależny od instytucji i procedur.

Maria Gaczyńska Maria Gaczyńska Autor artykułu

Dziennikarka, interesuje się głównie sprawami społeczno-politycznymi miasta i regionu