Marsz Mendelssohna na półwiecze

30 listopada 2010 Wydanie 46/2010
Marsz Mendelssohna na półwiecze
Marsz Mendelssohna na półwiecze

Złoty jubileusz wspólnego pożycia małżeńskiego świętowały 42 pary z naszej gminy. Medale za długoletnie pożycie małżeńskie przyznane przez Prezydenta RP wręczył im w sobotę 27 listopada burmistrz Maciej Ostrowski wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej Jerzym Grabowskim, sekretarzem gminy Bronisławem Poradziszem i kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Janiną Pitalą.

Podczas dekoracji jubilatów koncertował Zespół Pieśni i Tańca Ziemia Myślenicka, wykonując dawne piosenki i przyśpiewki. Koncert rozpoczął „Marsz Weselny” Mendelssohna, przypominając dostojnym parom przeżycia sprzed pół wieku.

Burmistrz odczytał adres  gratulacyjny od Prezydenta RP oraz złożył w imieniu własnym i współpracowników gratulacje i życzenia zdrowia oraz wszelkiej pomyślności. Podkreślił, jak wielkie znaczenie ma dla dzisiejszego społeczeństwa ich przykład, który należy przekazywać dalszym pokoleniom. Każda para otrzymała prócz medalu za długoletnie pożycie małżeńskie i dyplomu, różę i drobny upominek. W imieniu jubilatów podziękował m.in. Marian Pałka, a Emil Biela, odnosząc się do ciągle powtarzanego pytania, o receptę na tak długie pożycie małżeńskie, oświadczył, że możliwe ono było, ponieważ jubilaci „otrzymali od doktora receptę, której na imię miłość”. Burmistrz dodał, że to jest bardzo ważna recepta, bowiem pozwala przezwyciężać problemy, które z pewnością pojawiają się w każdym małżeństwie.

Po dekoracji wzniesiono toast na cześć jubilatów lampką szampana i odśpiewano sto lat. Życzenia i gratulacje składali również senator Stanisław Bisztyga i kierownik USC Janina Pitala.

Spotkanie zakończył skromny poczęstunek i wspólne śpiewanie piosenek biesiadnych („Jak szybko mijają chwile”, „Gdybym miał gitarę” itp.) oraz rozmowy, wspomnienia i refleksje w fantastycznej, serdecznej i otwartej atmosferze. Ponadto Jubilaci gratulowali burmistrzowi reelekcji, wyrażali radość z tego powodu i dziękowali mu oraz Janinie Pitali za zorganizowanie spotkania.

Swoje Złote Gody w tym roku świętowali:

Maria i Konrad Bagińscy, Anna i Aleksander Biczowie, Teresa i Emil Bielowie, Teresa i Władysław Czerneccy, Jadwiga i Karol Dańdowie, Teresa i Ludwik Domanusowie, Maria i Teofil Dudowie, Zofia i Kazimierz Frosztęgowie,  Stanisława i Józef Gogólowie, Maria i Edward Grzybaczowie, Anna i Stanisław Hudaszkowie, Anna i Stefan Jędrzejowscy, Rozalia i Edwin Kaczorowie, Władysława i Aleksander Kasperkowie, Jadwiga i Stefan Klępowie, Kazimiera i Józef Kołodziejczykowie, Maria i Roman Koperkowie, Antonina i Edward Kościelniakowie, Krystyna i Stanisław Kowalcze, Anna i Stanisław Kurowscy, Anna i Stefan Leśniakowie, Maria i Edward Łapowie, Zofia i Jan Miętkowie, Janina i Ignacy Mirkowie, Stanisława i Benjamin Miziurowie, Stefania i Leon Najderowie, Maria i Józef Orzechowscy, Anna i Mieczysław Ożogowie, Józefa i Marian Pałkowie, Wanda i Marian Pitalowie, Aniela i Ludwik Poradziszowie, Zofia i Tadeusz Ptakowie, Anna i Julian Skrzeczkowie, Janina i Kazimierz Szczurkowie, Wanda i Ignacy Szlachetkowie, Zofia i Jan Szymoniakowie, Teresa i Andrzej Tęczyńscy, Helena i Juliusz Wareccy, Jadwiga i Michał Wielgusowie, Teresa i Stanisław Wójcikowie, Antonina i Franciszek Zawiscy, Teresa i Zygmunt Zaworscy.

Ryszard Sobkowicz