Masz pomysł? Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu ma pieniądze by pomoc Ci go zrealizować!

Kultura 23 czerwca 2020 Wydanie 23/2020
Masz pomysł? Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu ma pieniądze by pomoc Ci go zrealizować!

Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu jest operatorem programu wsparcia finansowego pn.: Myślenickie Inicjatywy Lokalne MIL 2020. Mieszkańcy Gminy Myślenice, którzy mają dobry kulturalny lub kulturotwórczy pomysł mogą aplikować i uzyskać wsparcie finansowe oraz merytoryczne przy jego realizacji.

MOKiS zaprasza do składania swoich wniosków na działania online, ale nie tylko. W ubiegłym roku Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu był beneficjentem programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2019. Na kanwie tych doświadczeń w tym roku MOKiS

chce zachęcić Państwa do współpracy i podjąć wyzwanie – zorganizowania dla mieszkańców naszego regionu programu grantowego, który odpowiadałby na nasze wspólne potrzeby kulturotwórcze.

Celem projektu ma być nawiązanie lub utrwalenie relacji mieszkańców z Myślenickim Ośrodkiem Kultury i Sportu. Wnioski na działania kulturotwórcze i działania kulturalne w internecie mogą składać mieszkańcy Miasta i Gminy Myślenice indywidualnie, grupy nieformalne mieszkańców oraz organizacje pozarządowe. Grupa nieformalna to co najmniej 3 osoby, które mają wspólny pomysł na działanie w sferze kultury i wolę jego realizacji dla dobra wspólnego. Minimalny wiek osób składających wnioski to 16 lat. W imieniu osób niepełnoletnich, wniosek podpisują osoby pełnoletnie.

Wypełnione wnioski inicjatyw należy złożyć pocztą elektroniczną na adres wdk.glogoczow@myslenice.pl do dnia 30 czerwca 2020 r. do godz. 24:00. Wyłącznie w przypadku nieposiadania dostępu do internetu można złożyć wniosek osobiście w Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu, ul. Piłsudskiego 20 do 30 czerwca 2020 r. do godz. 15:00. Swoje pomysły będzie można skonsultować przed ich złożeniem z animatorem pracującym w Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu. Na konsultacje umówicie się telefonicznie: 500 693 675 lub pocztą elektroniczną wdk.glogoczow@myslenice.p