Meldunki z akcji

20 września 2007 Wydanie 35/2007
Meldunki z akcji
W nocy strażacy rozpoczęli swoje interwencje związane z usuwaniem pierwszych skutków powodzi

7 września wylała rzeka Raba, Krzyworzeka oraz wiele potoków i strumieni w powiecie myślenickim. O godz. 1 w nocy strażacy JRG Myślenicach oraz Ochotniczych Straży Pożarnych rozpoczęli swoje interwencje związane z usuwaniem pierwszych skutków powodzi.

Raba zalała drogę powiatową, zagroziła domom mieszkalnym. Ewakuowano kilka osób. Interweniowano między innymi w Pcimiu gdzie padający deszcz podmył drzewa, które nachyliły się niebezpiecznie na dom mieszkalny.

Zabezpieczano miejsca osuwisk w miejscowościach: Stróża, Pcim, Łęki oraz Tenczyn. Pompowano wodę z piwnic, likwidowano drzewa blokujące przepusty i drogi. Wiele dróg musiało być zamkniętych, wyznaczając objazdy. Ze względu na zagrożone podtopieniem przejazdy w kilku szkołach odwołano zajęcia.

Strażacy z powiatu myślenickiego interweniowali 489 razy (meldunki nadal spływają ). W obecnej chwili szacowane są straty.

Strażacy brali udział w następujących interwencjach:

430 razy - pompowali wodę z zalanych obiektów

24 razy - usuwali powalone drzewa

35 - innych interwencji związanych z usuwaniem skutków ulewy

łącznie 1678 - wszystkich zdarzeń na dzień 14 września (dla porównania wszystkich interwencji w roku 2006 było 1197).

Ważniejsze wydarzenia:

Osieczany - ewakuacja dwóch osób z zalanego domku letniskowego

Łęki - powalone drzewa na drogę powiatową, zabezpieczono miejsce zdarzenia, pocięto i usunięto drzewa i ziemię poza drogę (na zdjęciu)

Tokarnia - powalone drzewo na dach samochodu Renaut 19, zabezpieczono miejsce zdarzenia, pocięto i usunięto drzewa z samochodu oraz drogi

Lubień - powalone drzewa nad budynkiem mieszkalnym, zabezpieczono miejsce zdarzenia, pocięto i usunięto drzewa

Krzyszkowice - wypadek samochodowy Audi z autobusem, lekkich obrażeń ciała doznała jedna osoba (dziecko), zabezpieczono miejsce zdarzenia, postawiono samochód na koła

Pcim - powalone drzewa nad budynkami mieszkalnymi, osuwisko ziemi. Zagrożony budynek mieszkalny. Pocięto i usunięto drzewa, zabezpieczono miejsce zdarzenia

Czasław - zalane gospodarstwa, wykonano przekop (odpływ wody) przez drogę wojewódzką, wyznaczono objazd

Tenczyn - osuwisko w pobliżu czynnego kamieniołomu. Brak jedynego dojazdu do kilku gospodarstw. Na miejsce przybył geolog w celu wykonania pomiarów osuwiska, zabezpieczono teren.