Jak pracować z dzieckiem nadpobudliwym?

Nierzadko słyszymy, że rodzicom dzieci z ADHD doradza się bardziej surowe metody wychowawcze, dzięki którym ich nadpobudliwe dzieci mają stać się bardziej posłuszne, spokojne i skupione. Metody pracy, które faktycznie sprawdzają się w przypadku dzieci z ADHD są zupełnie inne

 

wyjaśnia Maria Klakla psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myślenicach.

 

1. Nie karzmy za objawy: ważne jest to, aby zaakceptować fakt, że dziecko nadpobudliwe psychoruchowo wymaga innego traktowania niż jego rówieśnicy. Krzyczenie na nie za to, że się kręci, spowoduje przeciwny efekt do zamierzonego.

2. Starajmy się nie wzmacniać niewłaściwych zachowań: ważne jest to, aby zauważać te rzadkie chwile u dziecka, gdy spokojnie pracuje i zachęcać go do dalszego wysiłku.

3. Skracajmy dziecku czas, w ciągu którego ma się skoncentrować: jeżeli dziecko nie może usiedzieć spokojnie przez 15 minut, to można mu dać czas 7 minut, w ciągu których będzie mogło osiągnąć sukces np.: czytanie. Mówmy wtedy do dziecka, wysyłając jasny komunikat: „Masz czytać przez siedem minut”.

4. Mówmy tak, aby dziecko usłyszało: musimy konkretnie i jasno określać, co dziecko ma zrobić. Ze względu na to, że dzieci nadpobudliwe mają problem ze zrozumieniem poleceń, zwłaszcza tych złożonych, ponieważ części z nich nie słyszą, a część z nich zapominają, trzeba dzielić dane polecenie na części.

5. Stwarzajmy uporządkowany świat: jasno trzeba powiedzieć dziecku, jakie zachowania są niedopuszczalne i jakie grożą za to konsekwencje.

6. Przestrzegajmy regularnego trybu życia: stałe godziny posiłków, snu, nauki, zabawy.

7. Mówiąc do dziecka, zamieniajmy karę na nagrodę: nie warto mówić do dziecka „Proszę iść do kąta”, tylko „ Masz kłopoty ze skupieniem uwagi, różne rzeczy cię rozpraszają, dlatego należy ci się spokojny kąt”.

8. Udzielajmy pomocy w wyjaśnianiu nowych, nieoczekiwanych sytuacji: omawiajmy krótko z dzieckiem, na czym będzie polegała ta nowa sytuacja (np.: wyjście do kina ) i ustalajmy zestaw nieprzekraczalnych zasad.

9. Unikajmy sytuacji powodujących dodatkowe napięcie u dziecka: np. konfliktów w domu, nieporozumień między rodzicami.

W zakresie ADHD mogą Państwo otrzymać pomoc m.in. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myślenicach w postaci zajęć terapeutycznych dla dzieci oraz poradnictwa dla rodziców i nauczycieli.