Miejskie H!-story

Edukacja 18 września 2018 Wydanie 33/2018
Miejskie H!-story

Współcześni uczniowie oczekują tego, że nauczanie będzie miało charakter nowatorski. Pod tym pojęciem kryją się nowoczesne rozwiązania programowe, metodyczne lub organizacyjne. Wiedzą o tym dobrze w Szkole Podstawowej nr 2 w Myślenicach

Nauczyciele, wychodząc naprzeciw preferencjom uczniów oraz wypełniając obowiązek tworzenia przez szkoły warunków do rozwoju aktywności, w tym kreatywności uczniów poszukują różnorodnych innowacji. W minionym roku szkolnym w SP nr 2 nauczycielki historii i języka polskiego przygotowały dla uczniów innowację pedagogiczną pn. „Humanistyczne oblicze miasta. Miejskie H!-story”.

Innowacyjność projektu polegała na skorzystaniu z nietypowego w edukacji formalnej sposobu uczenia się - poprzez gry miejskie. Przede wszystkim ten sposób przekazywania wiadomości i umiejętności szkolnych był dla uczniów bardzo interesujący. Aby zdobyć wiedzę, musieli nie zasiąść, ale opuścić szkolne ławki i sami wyruszyć na poszukiwanie źródeł informacji i skorzystać z nich bezpośrednio. Pomimo tego, że odwiedzali tradycyjne środki poznania (muzeum, zabytki architektury) było to unowocześnienie, ponieważ żadna wiedza nie została im podana przez przewodnika.

Uczniowie z oddziałów gimnazjalnych brali udział w grach o tematach: „Kraków miastem kultury”, „Przez style i epoki. Architektura Krakowa”, „Świat bogów i herosów”, „Bliżej Olimpu - mitologia grecka”, „Kraków miastem królów”; „Myślenice. Niepodległość”, „A. Średniawski - poseł Niepodległej”, „Odkryj Myślenice!”; „Miasto Feniks”.

Podsumowanie działań odbyło się w czasie uroczystej gali, podczas której nagrodzono uczniów - zwycięskie drużyny oraz najaktywniejszych uczestników gier. Imprezie towarzyszyła powiązana z grą „Miasto Feniks” wystawa fotografii przedstawiająca zdjęcia Warszawy z czasów II wojny światowej zestawione ze współczesnymi ujęciami odbudowanej stolicy wykonanymi przez uczniów.

Wdrożone nowe rozwiązania w procesie kształcenia zostały pozytywnie przyjęte przez adresatów ze względu na elementy rywalizacji, zabawy (nastawionej na poznanie) i emocji towarzyszących rozgrywkom. Program zapewnił również podejście do nauczania w sposób interdyscyplinarny i wystąpił w roli motywatora do nauki. Uczestnicy gier zakończyli projekt z poczuciem, że zajmowanie się literaturą, historią, dziedzictwem swojej miejscowości oraz ojczyzny to ważne i ciekawe zajęcie.

Anna Pardyak, Dorota Pandyra