Miejsko-gminny zarząd OSP

Miejsko-gminny zarząd OSP
Ryszard Sobkowicz

Na podsumowującym zebraniu spotkał się zarząd miejsko-gminny ZOSP RP w niedzielę 17 grudnia 2017 w strażnicy na Dolnym Przedmieściu. Zebranie rozpoczęto od uroczystego aktu wręczenia wieloletniemu prezesowi OSP Jawornik Janowi Burkatowi Medalu Honorowego im. Bolesława Chomicza

Podczas posiedzenia obecny był poseł Jarosław Szlachetka, starosta Józef Tomal, dyrektor UMiG Mieczysław Kęsek, przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Wójtowicz, kierownik zarządzania kryzysowego UMiG Jacek Warzecha, prezes powiatowy OSP Jan Podmokły, członek zarządu powiatowego Marek Gubała, komendant powiatowy PSP Sławomir Kaganek oraz oczywiście cały zarząd miejsko-gminny z komendantem Romanem Ajchlerem i prezesem Waldemarem Pachoniem, który przedstawił sprawozdanie z działalności. Podkreślił w nim m.in. że w ubiegłym roku do jednostek OSP naszej gminy trafiły 3 samochody, w tym OSP Zarabie i Głogoczów otrzymały nowe pojazdy, a OSP Trzemeśnia używany w bardzo dobrym stanie. Prezes dziękował wszystkim osobom i organizacjom, z gminą na czele, które przyczyniły się do tego zakupu. Jak poinformował w trakcie dyskusji Tomasz Wójtowicz, do jednostek OSP trafiło w tym roku ponad 2 mln zł z budżetu gminy.

Do najważniejszych działań zarządu prezes zaliczył m.in. 4 sesje honorowego krwiodawstwa dla druhów z naszej gminy. Przy okazji podkreślił, że coraz mniej osób jest zainteresowanych tą akcją. Prosił, by propagować ten szlachetny cel wśród nowych członków jednostek i młodzieży, tak by nasza gmina mogła organizować niedzielne akcje samodzielnie, bez łączenia się z innymi gminami.

Ważną częścią pracy zarządu jest organizacja zawodów i turniejów. Prezes Waldemar Pachoń podziękował osobom zaangażowanym w prace przy Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Przeprowadzone też zostały gminne zawody sportowo-pożarnicze, których poziom, jak podkreślał, był bardzo wysoki.

Największym logistycznym wyzwaniem dla zarządu była organizacja w Myślenicach Małopolskiego Zlotu Drużyn MDP. Brało w nim udział ponad 1000 uczestników. Był bardzo udany, za co Waldemar Pachoń dziękował wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację i pomagali w niej, w tym burmistrzowi Maciejowi Ostrowskiemu, staroście Józefowi Tomalowi, prezesowi powiatowemu Janowi Podmokłemu i samorządom oraz strażakom z innych gmin powiatu.

W ramach doskonalenia sprawności zorganizowane też zostały ćwiczenia na obiektach dla wszystkich jednostek. Kwestię ćwiczeń omówił szerzej komendant Roman Ajchler.

Mówiąc o odznaczeniach, prezes poinformował, że w minionym roku przyznano w naszej gminie 8 złotych, 12 srebrnych i 15 brązowych Medali za Zasługi dla Pożarnictwa. Odznak Strażak Wzorowy przyznano 17, a wspomniany Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza otrzymał Jan Burkat.

Do konkursu Małopolskie Remizy zarząd wytypował OSP w Myślenicach Dolnym Przedmieściu i w Myślenicach Zarabiu.

Sprawozdanie finansowe przedstawił skarbnik Jan Litwa. Uchwalono też plan na 2018 rok.

Podczas dyskusji Sławomir Kaganek omówił m.in. źródła finansowania jednostek. Wskazał na dotacje z MSWiA dla OSP należących do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, mówił o programie „Bezpieczna Małopolska” i o możliwościach korzystanie z dotacji od firm ubezpieczeniowych. W tym roku w naszym powiecie dotacje zewnętrzne dla OSP wyniosły 863 tys. zł - to największe dotychczas środki przekazane strażom – mówił Sławomir Kaganek. Na remonty strażnic pomoc z konkursu Małopolskie Remizy otrzymało 12 jednostek w powiecie.

Poseł Jarosław Szlachetka przedstawił nakłady na straż w skali kraju i poinformował, ze on sam czynnie zabiega o dofinansowanie samochodów pożarniczych dla jednostek z naszego powiatu.

O pomocy gminy dla OSP mówił z kolei Mieczysław Kęsek, podkreślając, jak ważne są straże w funkcjonowaniu życia społecznego i zapewnieniu bezpieczeństwa w gminie.

Podziękowania strażakom składali wszyscy goście. Zebranie zakończono życzeniami świątecznymi i noworocznymi oraz przełamaniem się opłatkiem.

Ryszard Sobkowicz Ryszard Sobkowicz Autor artykułu

Nauczyciel i reporter, który ostatnie 25 lat poświęcił na relacjonowanie życia lokalnych społeczności - szczególnie funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych. (HISTORIA, WYDARZENIA, SAMORZĄD, KULTURA)