Mieszkańcy Sułkowic chcą posterunku policji

Mieszkańcy Sułkowic chcą posterunku policji

W trakcie konsultacji społecznych mieszkańcy Sułkowic głosowali za odtworzeniem w mieście posterunku policji. Odkąd radni zlikwidowali straż miejską, jedyną formacją mundurową w tej miejscowości jest Ochotnicza Straż Pożarna, a policyjni dzielnicowi pełnią dyżury dwa razy w tygodniu

Sułkowice to trzecia co do wielkości miejscowość na terenie powiatu myślenickiego. W 2017 roku policja wzywana tutaj była 450 razy i głównie interweniowała w sprawach domowych, dotyczących spożywania alkoholu w miejscach objętych zakazem, naruszeń porządku publicznego i zakłóceń ciszy nocnej. Ponadto na terenie Gminy Sułkowice w ubiegłym roku doszło do 95 kolizji i 33 wypadków drogowych.

W lutym radni miejscy podjęli uchwałę na mocy której rozwiązano straż miejską. - W tej sytuacji temat reaktywacji posterunku wróci i trzeba będzie na nowo podjąć rozmowy z policją. Chciałbym porozumieć się z komendantem powiatowym i wojewódzkim, aby na zdrowych zasadach współuczestniczyli w finansowaniu takiej jednostki. Utrzymanie budynku to dla gminy duże obciążenie, ale trzeba będzie poszukać lokalu, który spełni wymagania policji –zapowiadał Piotr Pułka, burmistrz Sułkowic.

W ubiegłym tygodniu w Urzędzie Miasta zorganizował konsultacje społeczne podczas których przy jednym stole usiedli mieszkańcy, komendant powiatowy policji Maciej Kubiak i samorządowcy. Komendant omówił procedurę i wskazał wymogi jakie powinny zostać spełnione, aby w mieście mógł powstać posterunek. Jest komórką posiadającą stanowisko kierownicze, a w skład obsady powinni wchodzić doświadczeni policjanci służby prewencyjnej i kryminalnej (asystent, dzielnicowy, referent, policjant), co daje minimum 5 stanowisk. W przypadku tworzenia takiej placówki, policja jest w stanie wziąć na swoje barki zapewnienie składu osobowego i pokryć koszt jego utrzymania, czyli pensje, niezbędny sprzęt teleinformatyczny oraz transportowy. Natomiast koszty utrzymania obejmujące budynek, wodę, prąd, ogrzewanie, wyposażenie pomieszczeń powinny leżeć po stronie samorządu.

Mieszkańcy pamiętają czasy, kiedy posterunek policji znajdował się w okolicy Rynku, w obecnym budynku Zespołu Ekonomiki i Oświaty. Między innymi o możliwość przywrócenia go w to samo miejsce pytali podczas konsultacji, ale równie ważna była dla nich kwestia zapewniania bezpieczeństwa w mieście i gminie. Podsumowaniem spotkania było głosowanie podczas którego za odtworzeniem posterunku w Sułkowicach wszyscy zebrani opowiedzieli się jednogłośnie.

- Konsultacje społeczne to pierwszy krok. Inicjatywa musi wyjść od ludzi i samorządu. Dzisiaj otrzymaliśmy zapewnienie werbalne, a mieszkańcy i samorządowcy wyrazili taką wolę. Uważam za stosowne odtworzenie posterunku w Sułkowicach i jestem otwarty na współpracę z samorządem – zapewnia komendant Maciej Kubiak.

Dzisiaj w Sułkowicach działa Lokal Przyjęć Obywateli przy ul. 11 listopada, gdzie dzielnicowi pełnią dyżury dwa dni w tygodniu. Ponadto miasto i gmina jest patrolowana przez funkcjonariuszy drogówki. Obecnie na terenie powiatu myślenickiego znajdują się dwie policyjne siedziby. To Komenda Powiatowa Policji w Myślenicach oraz komisariat w Dobczycach. Od ubiegłego roku trwają przymiarki do utworzenia posterunku na terenie gminy Pcim.

Piotr Jagniewski Piotr Jagniewski Autor artykułu

Reporter, redaktor, fotograf. Lubi dobrze opowiedziane historie i ludzi z pasją, którzy potrafią się nimi dzielić. Z gazetą związany w latach 2006-2018. W latach 2014-2018 pełnił funkcję redaktora naczelnego. (REPORTAŻ, WYWIAD, WYDARZENIA, LUDZIE, SAMORZĄD)