Mieszkańcy zgłosili 51 zadań do Budżetu Obywatelskiego

Mieszkańcy zgłosili 51 zadań do Budżetu Obywatelskiego

Etap przyjmowania zadań do trzeciej edycji Budżetu Obywatelskiego Gminy Myślenice zakończony. Mieszkańcy złożyli 51 projektów, których łączna suma opiewa na prawie trzy miliony złotych.

Po weryfikacji projektów, która jest obecnie przeprowadzana, we wrześniu odbędzie się wybór projektów do realizacji przez głosowanie. Do zagospodarowania w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019 przeznaczono milion złotych z gminnej kasy. Wygrane zadania zostaną zrealizowane w 2020 roku.

Dziękuję mieszkańcom, którzy czynnie zaangażowali się w złożenie wniosku do kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego. Zgłoszono aż dziesięć zadań ogólnomiejskich i z pewnością tutaj będzie największa rywalizacja we wrześniowym głosowaniu. Ostateczną listę projektów, które przejdą do etapu głosowania, poznamy pod koniec wakacji, gdyż teraz poszczególne wydziały Urzędu Miasta i Gminy Myślenice przystąpią do weryfikowania projektów pod względem formalnym i merytorycznym – wyjaśnia burmistrz Jarosław Szlachetka.

Oprócz dziesięciu zadań ogólnomiejskich, najwięcej wniosków zgłoszono w myślenickim okręgu nr 1, gdzie rywalizować będzie aż pięć projektów. Po trzy zadania zgłoszono w okręgu nr 2 w Myślenicach, a także w Drogini, Głogoczowie, Porębie i Trzemeśni. Tylko jeden projekt złożyli mieszkańcy Buliny, Chełmu, Łęk i Osieczan. W pozostałych sołectwach do urzędu wpłynęły po dwa formularze z zadaniami do Budżetu Obywatelskiego.

Poprzez elektroniczną platformę zgłoszono 40 projektów, ale trzy wnioski zostały wycofane przez autorów. Na dziennik podawczy trafiło natomiast kolejnych 14 zadań w wersji papierowej. Już od pierwszego dnia przystąpiliśmy do weryfikacji zadań pod względem formalnym i merytorycznym. Autorzy zadań w przypadku ewentualnych braków mogą być wzywani przez urzędników do złożenia uzupełnień złożonych wniosków. Jeśli jednak otrzymają potwierdzenie e-mailowe najpierw o pozytywnie rozpatrzonej weryfikacji formalnej, a następnie merytorycznej, to znaczy, że ich zadanie zostanie poddane wrześniowemu głosowaniu – tłumaczy Marek Pajka z Wydziału Strategii Rozwoju Gospodarczego i Promocji UMiG.