Mieszkania dla powodzian z Pcimia i Dobczyc

19 sierpnia 2010 Wydanie 31/2010

W Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie wicewojewoda małopolski, Stanisław Sorys podpisał umowy z czterema gminami, które otrzymają fundusze na wynajem mieszkań i kontenerów dla powodzian oraz osób poszkodowanych przez osuwiska

Kwota przeznaczona na ten cel to ponad 1,2 mln zł. Pieniądze trafią do powodzian z Pcimia i Dobczyc. Na podstawie przyznanej pomocy samorządy mogą wynajmować kontenery, a także mieszkania dla rodzin, które nie mogą wrócić do zniszczonych domów.

Koszty najmu kontenera lub mieszkania, to 1000 złotych miesięcznie (do końca listopada 2010 roku) będą refundowane z budżetu państwa. W ramach dotacji nie będą finansowane opłaty za media. Refundacja będzie ustalana na podstawie umów zawartych przez gminę z firmami wynajmującymi mieszkania i kontenery oraz faktur i rachunków przesłanych przez samorządy.

– Otrzymane środki na chwilę obecną pozwolą nam zabezpieczyć mieszkania zastępcze dla czternastu rodzin do końca listopada. Cztery rodziny udało się ulokować u swoich krewnych. Mam nadzieję, że do tego czasu zapadną ostateczne decyzje dotyczące przekazania gruntów pod odbudowę nowych domów wraz z przyznaniem środków finansowych na realizację tych inwestycji – mówi Jarosław Szlachetka.

Według podpisanych umów Pcim otrzyma 84 tys. zł., Dobczyce - 25 tys. zł., Szczucin - 1,02 mln zł, Pleśna - 75 tys. zł.

p.jag