Milion na auta dla OSP

Milion na auta dla OSP

Do jednostek OSP w Borzęcie, Jaworniku i Trzebuni trafią trzy nowe wozy strażackie. Jednostki otrzymają na ten cel łącznie 1 mln zł z budżetu państwa dzięki poprawce do projektu budżetu złożonej przez posła Jarosława Szlachetkę

W podpisaniu umów przygotowanych przez MSWiA w piątek 6 lipca w Komendzie Powiatowej PSP w Myślenicach uczestniczyli: poseł Jarosława Szlachetka, prezes Marian Ćwierz i naczelnik Adam Surówka z OSP Borzęta, wiceprezes Adam Brzegowy i naczelnik Paweł Cygan z OSP Jawornik, prezes Paweł Stopka i naczelnik Ryszard Parszywka z OSP Trzebunia, a gospodarzem spotkania był komendant powiatowy PSP Sławomir Kaganek.

Środki z budżetu państwa stanowią część sumy potrzebnej na zakup nowych i nowocześnie wyposażonych samochodów strażackich. Pozostałe pieniądze zapewnią firmy ubezpieczeniowe, samorządy obu gmin i jednostki ze środków własnych. We wszystkich trzech strażach nowe wozy bojowe, zastąpią pojazdy służące już ponad 40 lat.

Samochód OSP Jawornik będzie sfinansowany następująco: 400 tys. zł z MSWiA, 345 tys. zł z gminy Myślenice, 100 tys. zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 5 tys. zł z wkładu własnego jednostki.

Do OSP Borzęta i OSP Trzebunia trafią samochody sfinansowane przez: MSWiA - po 300 tys. zł, gminy Myślenice i Pcim - po 345 tys. zł, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska - po 200 tys. zł i po 5 tys. zł z środków własnych jednostek.

Jednostki już ogłosiły przetargi na zakup tych samochodów. Borzęta i Jawornik kupią średnie samochody terenowe z beczką o poj. 2,5 l, a Trzebunia - uterenowionego MAN-a 4x4, również z beczką 2,5 tys. l. Nasza gmina przeznaczyła na ten cel 790 tys. zł z tegorocznego budżetu.

Podczas podpisania umowy poseł Jarosław Szlachetka mówił o tym, jak ważne jest doposażenie jednostek we właściwy sprzęt, by mogły one jeszcze skuteczniej i sprawniej nieść pomoc potrzebującym ratunku. Podkreślał, że te jednostki mają bardzo wysłużone samochody (Trzebunia 40-letni, Jawornik 42-letni, Borzęta 43-letni), a są to jednostki bardzo aktywne. Jawornik należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, a Trzebunia ubiega się o wpisanie do KSRG. Są to jednostki bardzo aktywne, a Jawornik należy do jednostek wyjeżdżających bardzo często do akcji ratowniczych z powodu zdarzeń na Zakopiance. Poseł mówił o tym, że przyznane przez MSWiA pieniądze wskutek poprawki, którą złożył do projektu budżetu państwa, to 10 dodatkowych samochodów strażackich. Łącznie zakupionych zostanie 46 takich pojazdów w Małopolsce. Podkreślił, że w tym roku na straż przeznaczone są bardzo duże środki z budżetu, pozwalające w znacznym stopniu zaspokoić pilne potrzeby OSP, a w przyszłym roku rząd zamierza przeznaczyć duże fundusze na doposażenie Państwowej Straży Pożarnej.

Ryszard Sobkowicz Ryszard Sobkowicz Autor artykułu

Nauczyciel i reporter, który ostatnie 25 lat poświęcił na relacjonowanie życia lokalnych społeczności - szczególnie funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych. (HISTORIA, WYDARZENIA, SAMORZĄD, KULTURA)