Mniej kradzieży więcej rozbojów i wymuszeń

5 czerwca 2008 Wydanie 19/2008
Mniej kradzieży więcej rozbojów i wymuszeń
Najczęściej notowane przez policję zdarzenia przestępcze w latach 2006 i 2007

Liczba kradzieży, włamań oraz bójek i pobić maleje, niemal dwukrotnie zwiększył się natomiast współczynnik notowanych rozbojów i wymuszeń, mimo to czujemy się bezpiecznie - wynika z raportu policji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu myślenickiego za rok 2007

Nieznacznie więcej niż w poprzednim roku policja zanotowała uszkodzeń cudzych rzeczy, jednak patrząc na liczbę rozbojów i wymuszeń wzrosła ona niemal dwukrotnie. W roku 2006 zanotowano ich 36, a w 2007 już 60. To najbardziej dynamicznie zmieniające się zjawisko. Największa poprawa nastąpiła wśród kradzieży z włamaniem, których w poprzednim roku zanotowano 145, co stanowi poprawę o 80. Pomimo to kradzieże cudzej własności (z wyłączeniem kradzieży z włamaniem) zdarzają się najczęściej, a policjanci odnotowali 273 takie przypadki. W analizowanym okresie na terenie powiatu myślenickiego Komenda Powiatowa Policji w Myślenicach odnotowała 1928 stwierdzonych zdarzeń przestępczych. To o 335 mniej niż w poprzednim roku.

W ramach porozumienia zawartego między komendantem myślenickiej policji a burmistrzem miasta, w czasie czterech najbardziej zagrożonych dni tygodnia, w godzinach od 20 do 4 nad ranem na terenie Myślenic służbę pełniły patrole mieszane. Załogi składające się z policjanta i strażnika miejskiego reagowały na zakłócenia porządku, kontrolowały miejsca niebezpieczne, doglądały placówek handlowych i parkingów samochodowych. Dzięki wprowadzeniu mieszanych patroli zatrzymano 11 sprawców, ujawniono 15 przestępstw, 123 wykroczenia i wspólnie zabezpieczono 11 imprez masowych, sportowych, różnego rodzaju uroczystości i zgromadzeń.

Najwięcej wypadków w Myślenicach, Lubniu, Sułkowicach i Pcimiu

Nieznacznie zmienia się liczba wypadków drogowych. W całym powiecie odnotowano ich 254, tylko 7 mniej niż w roku poprzednim. Zginęło w nich 20 osób (22 w 2006 roku), a 389 (361 w 2006 roku) zostało rannych.

Wśród zatrzymanych kierowców przez cały rok ujawniono 355 nietrzeźwych, czyli o 85 mniej niż w roku poprzednim. Wśród 281 alkomat wykazał powyżej 0.5 promila alkoholu we krwi (spadek o 61), a u 74 pomiędzy 0.2 a 0.5 promila. Statystyki poprawiają się, jednak wciąż siadamy za kółkiem po alkoholu. Liczba wypadków drogowych odnotowanych w rejonie gminy Myślenice wyniosła 98 (przy 97 w 2006 roku). Na drogach zginęło 7 osób (tyle samo co w 2006), aż 163 zostały ranne. Szokująca okazuje się być ta ostatnia liczba, ponieważ w porównaniu do poprzedniego raportu rannych było 118.

Policjanci byli wzywani do 675 kolizji drogowych (587 w 2006 roku) – to niemal o 100 więcej niż w poprzednich latach! Myślenice, Lubień, Sułkowice i Pcim to miejscowości w których najczęściej dochodzi do wypadków na drogach. Jako przyczyny policjanci wymieniają m.in.: niedostosowanie prędkości do warunków ruchu i zmian pogodowych, nadmierną prędkość, nie przestrzeganie pierwszeństwa przejazdu, wyprzedzanie w niedozwolonych miejscach i brak utrzymywania bezpiecznej odległości między pojazdami.

cdn.

p.jag