Mniej kradzieży więcej rozbojów i wymuszeń cz. 2

12 czerwca 2008 Wydanie 20/2008
Mniej kradzieży więcej rozbojów i wymuszeń cz. 2
Myśleniccy policjanci podczas zeszłorocznego, fałszywego alarmu bombowego w LO,fot. Piotr Jagniewski

Liczba kradzieży, włamań oraz bójek i pobić maleje, niemal dwukrotnie zwiększył się natomiast współczynnik notowanych rozbojów i wymuszeń, mimo to czujemy się bezpiecznie - wynika z raportu policji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu myślenickiego za rok 2007.

Myślenice

W samych Myślenicach policja odnotowała łącznie 340 przestępstw. To o 51 mniej niż w ubiegłym roku. Miasto skupia na sobie 35% przestępstw do jakich dochodzi na terenie całego powiatu. W naszym mieście najczęściej dochodzi do kradzieży, które stanowią 26% notowanych zdarzeń. W roku 2007 wzrosła liczba znęcania się nad bliskimi, zanotowano 64 zgłoszenia (w ubiegłym roku 45). Miniony rok przyniósł spadek uszkodzenia mienia oraz kradzieży z włamaniem.

Myśleniccy policjanci interweniowali 4885 razy. Interwencje w miejscach publicznych oraz w mieszkaniach skutkowały zatrzymaniem na gorącym uczynku 366 osób. W tym 34 podczas kradzieży, 18 w trakcie bójek i pobić, 4 w czasie włamań, 21 uszkadzających mienie i aż 288 sprawców innych przestępstw (wykres 1).

Jednocześnie w 2007 roku policja odnotowała w Myślenicach popełnienie łącznie 299 wykroczeń (bez tzw. drogowych, 347 w ubiegłym roku, spadek o 48), co stanowi 52% ogółu podobnych zdarzeń na terenie powiatu. Poniższa tabela obrazuje rozbicie zaistniałych wykroczeń na najważniejsze kategorie, przeciwko (wykres 2).

Do jednej z najważniejszych inicjatyw wprowadzanych przez policję w ubiegłym roku należał rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej”. Dodatkowo wspólnie z KWP w Krakowie, wszystkie gminy powiatu oraz Starostwo Powiatowe w Myślenicach partycypowały w dotacji finansowej dla KPP, która pozwoliła na zakup trzech pojazdów służbowych (Nissan Trail dla KP Sułkowice, KIA Ceed dla KP Dobczyce oraz Fiat Ducato furgon dla KPP w Myślenicach).

Według zapowiedzi policji rok 2008 zaowocuje zacieśnieniem współpracy ze strażą graniczną, a w konsekwencji podjęciem szeregu nowych przedsięwzięć. Wskazujemy na potrzebę dalszego, aktywnego współdziałania wszystkich instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek na terenie powiatu myślenickiego, aby jego teren w dalszym ciągu był uważany przez mieszkańców i odwiedzających go gości za bezpieczny i przyjazny – czytamy w raporcie.

p.jag

fot. Piotr Jagniewski