Mniej pożarów, więcej fałszywych alarmów

Mniej pożarów, więcej fałszywych alarmów
Na zdjęciu Robert Bylica, ks. Józef Orawczak, Sławomir Kaganek, Marek Bębenek, Jan Tajduś i Jan Podmokły Fot. Fot. R. Sobkowicz

W 2018 r. zmalała liczba pożarów i miejscowych zagrożeń, za to wyraźnie wzrosła liczba fałszywych alarmów, z czego ok. 2/3 to zgłoszenia w dobrej wierze – informował komendant PSP Sławomir Kaganek na dorocznej naradzie funkcyjnych OSP 16 marca w strażnicy na Dolnym Przedmieściu.

Rok 2018 w statystykach strażackich

W swojej multimedialnej prezentacji komendant przedstawił statystyki za ubiegły rok w porównaniu do lat poprzednich. I tak w 2018 r. w naszym powiecie mieliśmy 251 pożarów (w roku 2017 – 334), w tym 2 duże i 12 średnich, 1 078 miejscowych zagrożeń (w roku 2 017 – 1467), w tym 2 duże i 2 średnie, 98 fałszywych alarmów (w roku 2017– 82), w tym 7 złośliwych i 24 z instalacji wykrywczych. Łącznie w roku 2018 miało miejsce 1 427 zdarzeń (2017 było 1883). – Generalnie jesteśmy więc bezpieczniejsi, a jednocześnie bardziej czujni – powiedział.

Sławomir Kaganek szczegółowo przedstawił analizę poszczególnych kategorii zdarzeń (np. najwięcej, bo aż 90 pożarów to podpalenia, głównie traw itp. oraz pożary instalacji grzewczych na paliwo stałe). W przypadku zagrożeń miejscowych aż 334 spowodowało niezachowywanie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a 265 – nietypowe zachowanie zwierząt i owadów.

Omówił też częstotliwość wyjazdów do akcji poszczególnych jednostek OSP oraz ich mobilność, wrażającą się m.in. czasem dotarcia do miejsca zdarzenia. Wśród rekordzistów w minionym roku znajduje się OSP Pcim – 104 wyjazdy i OSP Myślenice Śródmieście - 102 wyjazdy. Lubień wyjeżdżał do akcji 99 razy, Dobczyce – 93, Głogoczów – 74, a Sułkowice – 67. Wśród jednostek spoza Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego najczęściej angażowane były jednostki przy drogach krajowych i wojewódzkich – OSP Jawornik 34 wyjazdy, Skomielna Biała i Tenczyn po 29 i Rudnik (z gm. Sułkowice) 27 wyjazdów. Większość jednostek wyrusza do akcji w bardzo szybkim czasie, poniżej 15 minut od uruchomienia syreny alarmowej.

Ćwiczenia, szkolenia i sport

Komenda Powiatowa PSP w 2018 roku zorganizowała ćwiczenia taktyczno-bojowe na terenie zakładów Wawel w Dobczycach, a Komenda Wojewódzka – niezapowiedziane ćwiczenia w zakresie działań przeciwpowodziowych. Odbyły się także powiatowe manewry w ratownictwie medycznym z udziałem 11 drużyn OSP i Grupy Poszukiwawczo Ratowniczej z Psami. Funkcjonariusze Komendy Powiatowej uczestniczyli w ćwiczeniach komendantów gminnych na ternie warsztatów Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach, zakładu „Smrek” w Wiśniowej i na terenach leśnych w Myślenicach.

Jak zwykle Komenda Powiatowa prowadziła szkolenia podstawowe i specjalistyczne dla OSP. W 2018 r. przeszkolono 219 druhów. Strażacy z PSP brali udział w zawodach sportowych o zasięgu powiatowym i wojewódzkim, a w mistrzostwach Polski w biegu po schodach zorganizowanych w Pałacu Kultury w Warszawie Mariusz Pustuła i Marek Łabędź zdobyli II miejsce. Weszli oni też wraz z Szymonem Jopkiem w skład myślenickiej reprezentacji, która zdobyła II miejsce w Turnieju Barbórkowycm w Kopalni Soli w Wieliczce.

Finanse strażackie

W 2018 r. straż otrzymała z budżetu państwa o wiele więcej dotacji, niż w latach ubiegłych. Nowe samochody z kombinacji funduszy z MSWiA, WFOŚiGW, firm ubezpieczeniowych oraz środków gminy otrzymały OSP Jawornik, Trzebunia, Borzęta i Pcim.

Rok w Komendzie Powiatowej

Komendant przedstawił także organizację Komendy, w tym sprawy kadrowe, działania ratownicze i gospodarcze prowadzone przez straż zawodową, wykonane inwestycje i zakupy, pomoc gmin dla straży oraz przedstawił szczegółową analizę najpoważniejszych zdarzeń na terenie powiatu w minionym roku i kalendarium wydarzeń.

Goście

W naradzie wraz z funkcyjnymi uczestniczyli też pełniący obowiązki komendanta wojewódzkiego Marek Bębenek, radny wojewódzki Robert Bylica, kapelan powiatowy strażaków ks. Józef Orawczak, burmistrzowie i wójtowie gmin naszego powiatu, przedstawiciel policji, a także przedstawiciele starostwa, nadleśnictwa, placówek i instytucji, w tym dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Izabela Młynarczyk i dyrektor szpitala Adam Styczeń. Obecny był także Jan Tajduś – do niedawna dyrektor Biura Skarg i Wniosków Komendy Głównej w Warszawie, obecnie na emeryturze.

Wichury, pieniądze i sprawy bieżące

Marek Bębenek w dyskusji odniósł się do ostatnich wydarzeń spowodowanych nawałnicami silnych wiatrów oraz innych zdarzeń, obrazujących jak ważna jest obecność straży tak zawodowej, jak ochotniczej. – W ubiegłym tygodniu w ciągu 2 nocy straż odnotowała 4 621 zdarzeń, w których ucierpiało 1 503 budynki. W działaniach ratowniczych obok strażaków zawodowych brało udział 20 800 druhów OSP – informował. Omówił też inwestycje w województwie i szkolenia.

O możliwościach pozyskiwania funduszy wojewódzkich przez jednostki OSP mówił radny Robert Bylica – przewodniczący komisji bezpieczeństwa publicznego Sejmiku Województwa Małopolskiego. Omówił m.in. warunki konkursu Małopolskie Remizy oraz Bezpieczna Małopolska.

W dyskusji ponadto prezes powiatowy Jan Podmokły przedstawił przygotowywane na ten rok turnieje i zawody oraz ćwiczenia strażackie. Podkreślał, jak ważna jest praca z młodzieżą i apelował o jej rozwijanie, a także dziękował za udział w akcji strażackiego krwiodawstwa.

Głos zabierali także ks. Józef Orawczak, który przedstawił planowane tegoroczne pielgrzymki i działania duszpasterstwa strażaków, burmistrz Myślenic Jarosław Szlachetka, który m.in. podziękował za współpracę strażaków w okresie, gdy był posłem, burmistrz Dobczyc Tomasz Suś oraz Jan Tajduś, który nawiązał do swoich 43 lat strażackiej służby i poinformował, że obecnie będzie jeszcze pracował jako rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Wszyscy zabierający głos dziękowali strażakom za ich poświęcenie i stałą gotowość.

Minuta ciszy

Na zakończenie tej części konferencji minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego komendanta rejonowego Jana Kutryby.

Szkolenie

Konferencję zakończyło szkolenie dla funkcyjnych OSP. Wykłady poświęcone m.in. udziałowi strażaków w akcjach ratowniczych, gotowości operacyjnej jednostek, dofinansowaniu budżetowemu jednostek OSP, szkoleniom druhów przygotowywanych do bezpośredniego udziału w akcjach i współpracy z mediami oraz kwalifikowanej pierwszej pomocy w działaniach ratowniczych wygłosili funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP: Wojciech Murzyn, Bartłomiej Siepak, Marek Moskal, Jakub Pachoń, Roman Ajchler, Sławomir Góralik i Piotr Kutrzeba.

 

Ryszard Sobkowicz Ryszard Sobkowicz Autor artykułu

Nauczyciel i reporter, który ostatnie 25 lat poświęcił na relacjonowanie życia lokalnych społeczności - szczególnie funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych. (HISTORIA, WYDARZENIA, SAMORZĄD, KULTURA)