Mobilna wystawa Muzeum AK

Mobilna wystawa Muzeum AK

Myślenice są jednym z ośmiu miast Małopolski, do których zawitała mobilna wystawa przygotowana przez Muzeum Armii Krajowej w Krakowie, prezentująca pamiątki i dokumenty dotyczące Akcji „Burza” przeprowadzonej w 1944 roku przez żołnierzy AK

Podczas pikniku historycznego 25-26 maja można było wziąć udział w wielkoformatowej grze edukacyjnej, podziwiać pokazy grup rekonstruktorskich, zobaczyć repliki broni i unikatowe zdjęcia. Pracownicy Muzeum AK zachęcali mieszkańców do przekazywania tej placówce pamiątek i świadectw związanych z działalnością Armii Krajowej. Materiały te mają na bieżąco uzupełniać interaktywną mapę prezentującą aktywność AK w Małopolsce.

W piątek, 25 maja od godz. 10 do 15 odbywały się spotkania dla dzieci i młodzieży szkolnej, szkolne drużyny mogły spróbować swoich sił w grze wielkoformatowej „Śladem Akcji Burza i AK”, przeprowadzone zostały spotkania z historykami i edukatorami z Muzeum AK.

W sobotę, 26 maja od godz. 11 do 16 odbywały się pokazy grup rekonstruktorskich, spotkania z historykami, zbiórka pamiątek po żołnierzach AK, miniwystawa multimedialna i konkursy z nagrodami.

Projekt jest realizowany przez Muzeum AK w Krakowie im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Wydarzenie w naszym mieście objęli patronatem burmistrz Maciej Ostrowski i Muzeum Niepodległości w Myślenicach.

Akcja Burza 44

- Akcja „Burza” rozpoczęła się w styczniu 1944 r. w związku z wkroczeniem Armii Czerwonej na Wołyń. Celem militarnym akcji było wyparcie armii niemieckiej z ziem II Rzeczypospolitej, samodzielnie lub wraz z armią radziecką, natomiast celem politycznym przejmowanie władzy przez cywilne struktury Polskiego Państwa Podziemnego na wyzwolonych spod okupacji niemieckiej terenach i wystąpienie przed Sowietami w roli gospodarza. Działania polskiego podziemia zaangażowały dziesiątki tysięcy osób i objęły swym zasięgiem znaczny obszar wschodnich terenów dawnej Rzeczpospolitej – czytamy w ulotce przygotowanej przez Muzeum AK.

Myślenice w Akcji Burza

Wystawa zawitała do Myślenic nieprzypadkowo. Odegrały one znaczącą rolę podczas wydarzeń 1944 roku. 3 lipca, rozkazem por. Wincentego Horodyńskiego ps. „Kościesza” powstało zgrupowanie partyzanckie „Kamiennik”, a w paśmie Łysiny zbudowano leśną bazę dla oddziałów „Prąd”, „Odwet”, „Szkoleniowy”, dla radiostacji Okręgu i dla komendy Obwodu „Murawa”, z ołtarzem polowym na Suchej Polanie, latrynami, ambonami obserwacyjnymi z kablową siecią łączności, magazynami i parkiem samochodowym. We wrześniu 1944 r. trzon zgrupowania stanowiło 10 oddziałów w sile ok. 700 osób. Członkowie zgrupowania przeprowadzili wiele udanych akcji zbrojnych, m.in. odbicie z aresztu w Dobczycach adiutanta „Kościeszy” - „Prawdzica”, atak na oddział Wermachtu w Szczyrzycu. 28 lipca 1944 r. utworzono Rzeczpospolitą Raciechowicką – największą, najlepiej zorganizowaną i najdłużej utrzymywaną republikę partyzancką, która 12 września stoczyła zwycięską bitwę z regularnymi oddziałami Wehrmachtu i SS.

Prezentacja moblina

Na wystawie, która odwiedziła Myślenice, można było oglądać pamiątki i fotografie obejmujące nie tylko samą walkę partyzancką, ale również inne dziedziny życia w okupowanym kraju w 1944 roku. Były tam więc i eksponaty broni z II wojny światowej, i mundury, i dokumenty dotyczące działalności konspiracyjnej, i zrzutów, i handlu na czarnym rynku, i łączności. Część prezentacji wykonano z użyciem narzędzi elektronicznych w postaci multimedialnej.

Wystawa wraz z akcją edukacyjną odwiedza 8 miast małopolskich: Kraków, Wadowice, Olkusz, Myślenice, Nowy Targ, Nowy Sącz, Miechów, Tarnów i kończy swój objazd w rocznicę wybuchu powstania warszawskiego 1 sierpnia w Krakowie.

 

Ryszard Sobkowicz Ryszard Sobkowicz Autor artykułu

Nauczyciel i reporter, który ostatnie 25 lat poświęcił na relacjonowanie życia lokalnych społeczności - szczególnie funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych. (HISTORIA, WYDARZENIA, SAMORZĄD, KULTURA)