30 września: Moje rozumienie patriotyzmu

Moje rozumienie patriotyzmu

To tytuł konkursu literackiego organizowanego przez biblioteki: miejską i pedagogiczną, Grupę Literacką „Tilia” oraz UTW w trzech kategoriach: dzieci do 14 lat, młodzież do 19 lat oraz osoby dorosłe powyżej 19 lat. Prace w dowolnej formie pisemnej o objętości do 3 stron znormalizowanego tekstu (ok. 6000 znaków ze spacjami) przyjmowane są do końca września w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Powinny podpisane być wyłącznie godłem słownym lub cyfrowym, w 3 egzemplarzach, z zaznaczoną kategorią wiekową. Dane uczestnika (imię, nazwisko, adres, telefon, adres e-mail) należy umieścić w osobnej, dołączonej do pracy konkursowej kopercie oznaczonej tym samym godłem.