Monitoring startuje w sobotę

20 marca 2008 Wydanie 2/2008
Monitoring startuje w sobotę
Obecnie kamery przechodzą ostatnie testy przed oficjalnym startem systemu, fot. Piotr Jagniewski

Kamery już są. Obecnie przechodzą ostatnie testy przed oficjalnym startem systemu, który nastąpi w najbliższą sobotę

Do tej pory na terenie Myślenic zamontowano 14 kamer. Centrum monitoringu znajdzie się w Komendzie Powiatowej Policji, natomiast drugie miejsce obserwacyjne w siedzibie Straży Miejskiej. Zarówno policjanci jak i strażnicy zostali wyposażeni w stanowiska operacyjne z których prowadzona będzie obserwacja przez 24 godziny na dobę.

Większość z zainstalowanych urządzeń to kamery szybkoobrotowe, które umożliwiają obserwacje w każdych warunkach pogodowych. Nie stanowi dla nich przeszkody nawet półmrok, ponieważ w takich przypadkach urządzenia samoczynnie przełączają się na tryb nocny, nadając czarno-biały obraz.

System monitoringu ma pomóc w kontroli krytycznych punktów miasta, które zostały wskazane przez policję i straż miejską. To kilka miejsc uznawanych za niebezpieczne lub takich w których notuje się zwiększoną liczbę interwencji. W strefach objętych zasięgiem kamer ma nastąpić zmniejszenie wykroczeń drogowych oraz chuligańskich wybryków, kradzieży, czy przypadków niszczenia mienia.

Jednak wprowadzenie monitoringu nie wpłynie na obniżenie przestępczości w skali całego miasta, tylko w jego centrum. Obserwacja centrum pozwoli służbom bezpieczeństwa na częstsze patrolowanie obrzeży miasta. Dodatkowo odpowiednie skoordynowanie pracy obsługi systemu i patroli może skrócić czas oczekiwania na interwencję nawet o kilka minut.

Decyzja o zainstalowaniu kamer na terenie miasta zapadła po tym, jak policja odmówiła przyjęcia nagrody przeznaczonej dla osoby, która przyczyni się do schwytania sprawców morderstwa dokonanego na dwóch mieszkańcach Myślenic w lutym ubiegłego roku. W związku z tym 100 tys. złotych zostało przeznaczone na sfinansowanie systemu monitoringu.

p.jag

fot. Piotr Jagniewski