„Most Zamiast Murów - Artystyczne Przełamywanie Barier”

„Most Zamiast Murów - Artystyczne Przełamywanie Barier”

15 lipca w Myślenicach rozpoczynają się XXII Międzynarodowe Warsztaty Artystyczne dla artystów profesjonalnych oraz XIX Europejskie Warsztaty Plastyczne dla dzieci i młodzieży.

Projekt jest kontynuacją dotychczasowej działalności Towarzystwa Przyjaciół Francji „Ziemia Myślenicka”, realizowanego corocznie od 1997 roku.

Tegoroczna edycja pod nazwą „Oddźwięk” to interdyscyplinarne warsztaty dla ok. 50 dorosłych profesjonalnych artystów z całego świata (Francja, Ukraina, Wielka Brytania, Izrael, USA, Rosja, Słowacja, Polska). Tytuł tej edycji jest swoistym sprawdzianem tych wszystkich spotkań, relacji oraz zmian, jakich w życiu oraz na warsztatach doświadczamy.

Na akcję składają się jej stałe komponenty:

• Europejskie Warsztaty Plastyczne: warsztaty dla około 20-osobowej grupy młodzieży polskiej (powiat myślenicki), które corocznie odbywają się od 2001r.;

• Spotkania ze Sztuką (odbywające się od 2007r): warsztaty dla 10-osobowej grupy dzieci -

uczniów szkół myślenickich i powiatu myślenickiego, a także Środowiskowej Świetlicy

Socjoterapeutycznej; adresowane szczególnie dla odbiorców wymagających dodatkowego i/lub specjalistycznego wsparcia, także w sferze psychologiczno-społecznej,

• Cykl wystaw artystycznych (zbiorowych i indywidualnych) prezentujących dorobek twórczy 20

lat spotkań artystycznych oraz jej indywidualnych członków (Galeria Myślenicka, Galeria

Dzwonnica w Głogoczowie, Galeria Sztuki Współczesnej MOKiS),

• Cykl wystaw poplenerowych, ukazujących cel, ideę i dorobek warsztatów (Francja, Polska) i inne

proponowane w czasie.

• OTWARTE DRZWI – zajęcia artystyczne (zorganizowane i indywidualne) prowadzone przez profesjonalnych artystów-plastyków dla dorosłych osób nieprofesjonalnie zajmujących się sztuką.

Zapraszamy do odwiedzenia nas w trakcie trwania warsztatów (15–26.07.2019r.).

Jesteśmy w Myślenicach na Zarabiu (Hotelik Marina, ul. Zdrojowa 1), można przyjść, porozmawiać, przyjrzeć się pracy twórców, zrobić zdjęcia, odkryć talent... Uroczyste zakończenie XXII MWA w dniu 26 lipca o godz. 18.00 w Hoteliku Marina na Zarabiu (ul. Zdrojowa 1, 32-400 Myślenice).

Komisarzem artystycznym imprezy jest artysta rzeźbiarz Jan Funek. Sponsorem generalnym tegorocznych Warsztatów jest Miasto i Gmina Myślenice, a wspierają nas finansowo Starostwo Powiatowe w Myślenicach, Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu, Towarzystwo Przyjaciół Francji „Ziemia Myślenicka”, liczni sponsorzy prywatni oraz wolontariusze TPF. Honorowy patronat: Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice Jarosław Szlachetka.

Aga Walewska