Mostowa z rondem i chodnikiem

23 września 2010 Wydanie 36/2010
Mostowa z rondem i chodnikiem
Mostowa z rondem i chodnikiem

Ponad 15 mln zł będzie kosztowała przebudowa ul. Mostowej wraz z rondem i obniżeniem nawierzchni ul. Piłsudskiego pod wiaduktem. Inwestycję prowadzi i finansuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Koszt jej dokumentacji sfinansowała gmina, na podstawie umowy z GDDKiA.

To był w ostatnich latach jeden z najbardziej newralgicznych odcinków sieci dróg w naszym mieście, niezwykle uciążliwy dla mieszkańców i szczególnie niebezpieczny. Od lipca prowadzone są tu prace modernizacyjne.

W tym roku ma zostać wykonana nowa droga wraz z warstwą ścieralną nawierzchni. Inwestor chce doprowadzić pracę do momentu, w którym mieszkańcy będą mogli już korzystać z jezdni bez utrudnień spowodowanych pracami remontowymi. Drugi etap (planowany na pierwszą połowę przyszłego roku) obejmie prace wykończeniowe oraz obniżenie poziomu jezdni w ul. Piłsudskiego tak, by pod wiaduktem mogły przejeżdżać wyższe pojazdy. Na skrzyżowaniu ulic Mostowej i Piłsudskiego powstanie rondo. Wzdłuż zakopianki od strony ul. Mostowej zamontowane zostaną ekrany na długości 700 m.

Inwestycja ta wymaga przebudowy sieci instalacji poprowadzonych w ul. Mostowej i  odnośnej części Piłsudskiego. Poważnym wyzwaniem jest też zabezpieczenie nasypu zakopianki i budowa muru oporowego dochodzącego do 7 m. wysokości.

Mur oporowy pozwoli na poszerzenie ul. Mostowej. Po remoncie będzie ona miała jezdnię o szerokości 6 metrów i chodnik o szerokości 2 m.

Ryszard Sobkowicz