Można głosować na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego

Miasto 13 września 2017 Wydanie 32/2017
Można głosować na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego

Zakończyła się weryfikacja formalna wniosków zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego, a od piątku 15 września do 26 września we wszystkich miejscowościach Gminy Myślenice trwa głosowanie na wybrane przez mieszkańców wnioski

Każdy z mieszkańców może oddać dwa głosy – jeden na projekt ogólnomiejski (dotyczy całej gminy), a drugi na projekt w swojej miejscowości lub okręgu. Głosować można elektronicznie za pomocą platformy www.bo.myslenice.pl, a także w wersji papierowej w wyznaczonym punkcie. Pełna lista miejsc do głosowania, a także karta głosowania do pobrania znajduje się na stronie internetowej Budżetu

Obywatelskiego, ale także poniżej przy każdej miejscowości podajemy punkt, w którym będzie można oddać głos w wersji papierowej.Każdy z mieszkańców może oddać dwa głosy – jeden na projekt ogólnomiejski (dotyczy całej gminy), a drugi na projekt w swojej miejscowości lub okręgu. Głosować można elektronicznie za pomocą platformy www.bo.myslenice.pl, a także w wersji papierowej w wyznaczonym punkcie.

Pełna lista miejsc do głosowania, a także karta głosowania do pobrania znajduje się na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego, ale także poniżej przy każdej miejscowości podajemy punkt, w którym będzie można oddać głos w wersji papierowej.Na dzień zamknięcia tego numeru Gazety Myślenickiej kilka wniosków jest jeszcze rozpatrywanych w kwestii protestów i uzupełnień, dlatego ostateczna lista zostanie opublikowana na stronach internetowych i wywieszona w punktach informacyjnych.

Odrzucone projekty wraz z uzasadnieniem również opublikowane zostaną na stronie internetowej.W trakcie wnikliwej oceny merytorycznej i analizy są ogólnomiejski wniosek „Gminne Obserwatorium Astronomiczne” (Radosław Ambroży, 197 200 zł) oraz zaproponowany w Okręgu nr 1 - Myślenice „Oświetlenie miejskich ulic. Zakup lamp i brakujących słupów oświetlenia ulicznego i montaż na ulicach Sobieskiego, Sienkiewicza, Tarnówka w Myślenicach” (Mateusz Suder, 98 000 zł). Ostateczna lista ukaże się w przeddzień rozpoczęcia głosowania na stronie www.bo.myslenice.pl

Projekty ogólnomiejskie – głosować może mieszkaniec każdej miejscowości 

1. Akademia Seniora, 30 000 zł, Halina Kaczmarek
2. Myślenicki Rower Miejski, 200 000 zł, Mateusz Suder
3. Znajdź lekarza, 15 000 zł, Łukasz Wójtowicz
4. Boisko piłkarskie do gry Funinho, 200 000 zł, Czesław Bisztyga
5. Ogólnodostępna siłownia zewnętrzna przy placu zabaw (lokalizacja: Osiedle 1000-lecia II), 15 000 zł, Piotr Mirek
6. Rozbudowa i unowocześnienie placu zabaw dla dzieci – Myślenice – Zarabie (Dolny Jaz), 45 000 zł, Paulina Kutek
7. Siłownie zewnętrzne na terenie całego miasta, 117 700 zł, Małgorzata Drożdż
8. Poprawa bezpieczeństwa dla Gminy Myślenice (zakupu quadów ratowniczych, przyczepy do transportu osób poszkodowanych), 93 000 zł, Krzysztof Druzgała

Myślenice – Okręg 1

Głosowanie drogą papierową: Urząd Miasta i Gminy, Punkt Informacji Turystycznej MSIT, Miejska Biblioteka Publiczna, Szkoła Podstawowa nr 3 w godz. 8:00-16:00

1. Modernizacja placu zabaw przy ulicy St. Pardyaka, 130 000 zł, Bogusław Podmokły

2. „Aktywne przejścia dla pieszych” zakup 2 zestawów znaków LED i montaż na przejściach dla pieszych, 16 937,10 zł, Mateusz Suder3. Lokalne Centrum Integracji i Odpoczynku, 131 595 zł, Barbara Bylica

Myślenice – Okręg 2

Głosowanie drogą papierową: Urząd Miasta i Gminy, Punkt Informacji Turystycznej MSIT, Miejska Biblioteka Publiczna, Szkoła Podstawowa nr 2 w godz. 8:00-16:00

1. Ogólnodostępne boisko do mini-piłki nożnej, 131 595 zł, Czesław Bisztyga2. Myślenickie warsztaty tańca i pantomimy, 29 000 zł, Andrzej Starowicz

Bęczarka

Głosowanie drogą papierową: Szkoła Podstawowa w Bęczarce 8:00-16:00

1. Zakup sprzętu RTV i sprzętu komputerowego jako wyposażenie do nowo przeniesionej Świetlicy Wiejskiej w Bęczarce, 16 485 zł, Małgorzata Szafraniec

2. Zakup sprzętu nagłaśniającego na imprezy plenerowe organizowane w Bęczarce, 9 350,78 zł, Daria Truszel3. Duży namiot - fajna sprawa, z nim udana jest zabawa, 16 485 zł, Izabela Kutrzeba

Borzęta

Głosowanie drogą papierową: Szkoła Podstawowa w Borzęcie 8:00-15:00

1. Utworzenie szlaku kapliczkowego, 7 500 zł, Stanisław Cichoń

2. Organizacja festynu dla mieszkańców Borzęty, 8 500 zł, Stanisław Cichoń

3. Nagłośnienie dla Teatru „Gwiezdne Szyszki” z Borzęty, 12 230 zł, Renata Kania

4. Wykonanie obrzeży przy alejce na cmentarzu w Borzęcie, 10 500 zł, Stanisław Cichoń

Bysina

Głosowanie drogą papierową: Szkoła Podstawowa w Bysinie 7:00-16:00

1. Zestaw piknikowo-dożynkowy, 20 665 zł, Katarzyna Czepiel

2. Zagospodarowanie centrum rekreacyjnego wsi - budowa altany, 20 670 zł, Katarzyna Czepiel

Bulina

Głosowanie drogą papierową: Szkoła Podstawowa w Trzemeśni 8:00-16:00

1. Wyposażenie na spotkania kulturalne, 9 850 zł, Danuta Staroch

Chełm

Głosowanie drogą papierową: Szkoła Podstawowa nr 6 Myślenice - Chełm 7:30-14:00

1. Budowa ogrodzenia wokół Szkoły Podstawowej nr 6 w Myślenicach – Chełm, 10 000 zł, Teresa Zięba

Droginia

Głosowanie drogą papierową: Szkoła Podstawowa w Drogini 8:00-16:00

1. Zaprojektowanie i urządzenie parku do wypoczynku z alejkami i grillowiskiem, 18 450 zł, Janina Cienkosz

2. Remont widowni na stadionie LKS Sęp Droginia, 7 000 zł, Ryszard Wójtowicz

3. Budowa boiska do siatkówki plażowej, 19 000 zł, Iwona Grylak

4. „Zielona Sala – Blisko Natury”, 18 450 zł, Michał Szlósarczyk5. „Tablica wyników” na stadionie LKS Sęp Droginia, 6 500 zł, Ryszard Wójtowicz

Głogoczów

Głosowanie drogą papierową: Szkoła Podstawowa w Głogoczowie 8:00-18:00

1. Wykonanie zabezpieczenia osuwiska i regulacji cieku wodnego jako kolejny etap udrożnienia drogi gminnej nr 941 na dzielnicy Jaworzyna w Głogoczowie, 40 000 zł, Marek Górszczak

2. Dostosowanie sali widowiskowej Wiejskiego Domu Kultury w Głogoczowie do organizacji imprez poprzez zakup 20 składanych stołów konferencyjnych, 8 400 zł, Natalia Holewa

3. BO parkowanie powinno być uporządkowane - uporządkowanie parkowania samochodów w Centrum Głogoczowa oraz przy przystankach komunikacji zbiorowej, 22 000 zł, Monika Kobus

4. Zakup dmuchanego wielofunkcyjnego toru przeszkód do zabawy, 14 600 zł, Marzena Opoń

5. Siła w Głogoczowie - instalacja urządzeń siłowni zewnętrznych w 3 lokalizacjach w Głogoczowie blisko popularnych tras spacerowych, 24 600 zł, Monika Kobus

6. Szachy na schodach, 17 000 zł, Kazimiera Holewa

Jasienica

Głosowanie drogą papierową: Szkoła Podstawowa w Jasienicy 8:00-15:00

1. Zagospodarowanie terenu wokół Amfiteatru, 25 000 zł, Mieczysław Ryś

Jawornik

Głosowanie drogą papierową: Szkoła Podstawowa w Jaworniku 8:00-15:30

1. Wykonanie głównej alejki z kostki brukowej na nowym cmentarzu w Jaworniku, 40 000 zł, Władysław Kurowski

2. Siłownia plenerowa w okolicach obszarów LKS Jawor oraz modernizacja placu zabaw dla dzieci, 20 500 zł, Anna Sołtys

3. Dziecięco-Młodzieżowa Akademia Przyszłości - wyrównanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci i młodzieży poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych, 40 000 zł, Agnieszka Jeleń

4. Budowa amfiteatru wraz z nagłośnieniem w Jaworniku, 40 000 zł, Edyta Starzec-Sobieszkoda

Krzyszkowice

Głosowanie drogą papierową: Szkoła Podstawowa w Krzyszkowicach 8:00-16:00

1. Rozbudowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Krzyszkowicach wraz z wykonaniem podjazdu dla samochodów uprzywilejowanych i remontem chodnika, 33 677,24 zł, Monika Baranik

2. Stworzenie bazy sportowo-rekreacyjnej dla Mieszkańców Krzyszkowic, 30 100 zł, Magdalena Paryl

3. Budowa skweru, ogrodu publicznego wraz z elementami małej architektury przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzyszkowicach, 36 000 zł, Andrzej Grzybek

4. Rozbudowa placu zabaw i budowa siłowni plenerowej, 29 000 zł, Joanna Soból

5. Wykonanie kostki betonowej na cmentarzu w Krzyszkowicach, 36 600 zł, Robert Pitala6. Wykonanie chodnika w Krzyszkowicach od plebanii w lewo, przez most i dalej, 36 100 zł, Joanna Pitala

Łęki

Głosowanie drogą papierową: Szkoła Podstawowa w Trzemeśni 8:00-16:00

1. Mini Plac Zabaw w Łękach, 11 505 zł, Stanisław Topa

Osieczany

Głosowanie drogą papierową: Szkoła Podstawowa w Osieczanach 7:00-16:00

1. Wymiana części urządzeń placu zabaw dla dzieci z elementami siłowni dla dorosłych, 27 915 zł, Tomasz Wójtowicz

Polanka

Głosowanie drogą papierową: Szkoła Podstawowa w Polance 8:00-16:00

1. Wykonanie poboczy przy drogach gminnych w Polance, 16 560 zł, Jerzy Cachel

Poręba

Głosowanie drogą papierową: Szkoła Podstawowa w Porębie 8:00-15:00

1. Wyjazd wakacyjny dla dzieci i młodzieży, 17 985 zł, Iga Leśniewska

2. Siłownia plenerowa w Porębie, 17 985 zł, Elżbieta Dąbrowska

3. Plac zabaw dla dzieci w Porębie, 17 000 zł, Kazimierz Dąbrowski

4. Monitoring w centrum Poręby - OSP - Kółko Rolnicze, 17 985 zł, Kamil Dąbrowski

5. Metamorfoza Szkoły Podstawowej w Porębie, 17 982 zł, Izabela Janczak-Bizoń

Trzemeśnia

Głosowanie drogą papierową: Szkoła Podstawowa w Trzemeśni 8:00-16:00

1. Parking na zapleczu Ośrodka Zdrowia w Trzemeśni dla personelu ośrodka i pacjentów zakładu rehabilitacji, 35 000 zł, Adam Polanowski

2. Budowa piłkochwytów na boisku treningowym LKS Skalnik Trzemeśnia, 35 386 zł, Andrzej Słoboda

Zasań

Głosowanie drogą papierową: Szkoła Podstawowa w Zasani 8:00-16:00

1. „Muzyka łączy ludzi” - organizacja warsztatów muzycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, 12 000 zł, Irena Bielska 

2. Odgrodzenie budynku Szkoły Podstawowej w Zasani od drogi powiatowej, 12 565 zł, Alicja Hajdas

3. Siłownia zewnętrzna, 12 500 zł, Joanna Kuc

Zawada

Głosowanie drogą papierową: Szkoła Podstawowa w Zawadzie 7:30-16:00

1. Stroje ludowe, suknie wizytowe, czapki na potrzeby mieszkańców Zawady, 17 700,00 zł, Irena Chlebda

2. Namioty ochronne na imprezy plenerowe, 17 800 zł, Irena Chlebda3. Instrumenty muzyczne dla mieszkańców, 17 800 zł, Irena Chlebda.

GSI