Myślenice: Pomysł na strażnicę na Zarabiu

Myślenice: Pomysł na strażnicę na Zarabiu
Myślenice: Pomysł na strażnicę na Zarabiu

Strażnica na Zarabiu zostanie zupełnie „przemeblowana”. Druhowie jeszcze w tym roku postanowili przenieść garaże do dużej sali oraz wykonać do nich osobny podjazd od strony ul. Parkowej. Oczywiście taka modernizacja będzie wymagała wykonania i zamontowania nowych bram garażowych

To najpoważniejszy plan inwestycyjny na ten rok, obok regularnego uzupełniania sprzętu ratowniczego i umundurowania. Druhowie z Zarabia zamierzają też wymienić swój średni samochód bojowy na nowszy. Wizualizacja strażnicy po remoncie przedstawiona została podczas zebrania sprawozdawczo-wyborczego OSP Zarabie.

Multimedialne było również sprawozdanie przedstawione przez prezesa Grzegorza Panusia. Na fotografiach można było zobaczyć akcje ratownicze, w których brali udział druhowie z Zarabia (w sumie 70), imprezy, które zabezpieczali, prace gospodarskie. Były to działania przygotowująca tegoroczne inwestycje i przeniesienie garaży do dużej sali. M.in. odsłonięta została ława fundamentowa, by zweryfikować osadzenie budynku na fundamentach. Naprawione też zostało poszycie dachowe, wyremontowano rynny oraz wykonano plan modernizacji. Ponadto jednostka prowadziła zakupy sprzętu (w tym agregatu oddymiającego) i umundurowania.

Do nietypowych, a bardzo cennych działań należy uporządkowanie dokumentacji jednostki od 1947 roku, którą to pracę wykonał naczelnik Marcin Panuś. Przy jednostce działa prężna Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Chłopców.

Zarząd na nową kadencję

Po udzieleniu absolutorium zarządowi za rok 2015, wybrano zarząd jednostki na nową kadencję. W jego skład weszli: Grzegorz Panuś – prezes, Marcin Panuś – naczelnik, Damian Ulman –zastępca naczelnika, Stanisław Poradzisz – skarbnik, Maciej Ulman – sekretarz, Michał Szymski i Wojciech Batko – członkowie zarządu.

Komisję Rewizyjną tworzą: Kazimierz Rapacz – przewodniczący, Łukasz Knapczyk – sekretarz i Piotr Łętocha.

Plany, podziękowania, gratulacje

Na zebranie przybyli goście, m.in. Jacek Czepiel z komendy powiatowej PSP, Bogusław Żyła z zarządu miejsko-gminnego ZOSP RP i Bronisław Poradzisz – sekretarz gminy.

Goście dziękowali druhom za ich aktywną działalność na rzecz środowiska, zaangażowanie, akcje krwiodawstwa, a przede wszystkim za ich gotowość do niesienia pomocy potrzebującym. Przedstawione zostały plany szkoleń dla druhów, zamierzenia odnośnie zawodów i ćwiczeń bojowych oraz sprawy związane z udziałem OSP w zabezpieczeniu Światowych Dni Młodzieży. Gratulowano nowo wybranemu zarządowi, a wszystkim obecnym złożono życzenia wszelkiej pomyślności w tym, wciąż nowym roku.

Ryszard Sobkowicz Ryszard Sobkowicz Autor artykułu

Nauczyciel i reporter, który ostatnie 25 lat poświęcił na relacjonowanie życia lokalnych społeczności - szczególnie funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych. (HISTORIA, WYDARZENIA, SAMORZĄD, KULTURA)