Myślenice wprowadzają budżet obywatelski

Miasto 23 lutego 2017 Wydanie 7/2017
Myślenice wprowadzają budżet obywatelski
Myślenice jedyne w powiecie wprowadzają budżet obywatelski

Myślenice jedyne w powiecie wprowadzają budżet obywatelski

Już wkrótce mieszkańcy gminy Myślenice będą mogli zgłaszać swoje pomysły i inwestycje proponowane do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego. Pierwsze głosowanie mieszkańców odbędzie się jeszcze jesienią tego roku

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej Klub Radnych Macieja Ostrowskiego zaproponował i poddał pod obrady uchwałę w sprawie wprowadzenia budżetu obywatelskiego. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Oznacza to, że mieszkańcy będą mieli realny wpływ na inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w poszczególnych dzielnicach miasta, czy na terenach wiejskich.

W ubiegłym tygodniu odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne, w którym udział wzięli przedstawiciele lokalnych liderów, organizacji pozarządowych, a także radni i przedstawiciele mediów. Zaproszenie burmistrza Macieja Ostrowskiego przyjęli także Marta Makowska koordynator budżetu obywatelskiego w Niepołomicach i Mateusz Płoskonka z Urzędu Miasta Krakowa, którzy podzielili się z Myślenicami swoimi doświadczeniami w zakresie realizacji budżetu obywatelskiego w swoich miastach.

Aktualnie trwają prace nad przygotowaniem regulaminu myślenickiego budżetu obywatelskiego. O ile na terenach wiejskich nie ma problemu z podziałem kwot na liczbę mieszkańców, to taki problem z pewnością występuje w mieście. Dlatego miasto planuje się podzielić na dzielnice: Centrum, Osiedle 1000-lecia, Górne Przedmieście, Dolne Przedmieście, Zarabie. Mieszkańcy tych dzielnic będą mogli zgłaszać swoje pomysły, które następnie poddane będą pod głosowanie. Wstępnie ustalono, że propozycja inwestycji zgłaszanych do budżetu będzie musiała być poparta podpisami minimum 15 osób.

Nie znamy jeszcze kwoty jaką Rada Miejska przeznaczy na budżet obywatelski. Na konferencji wstępnie przedstawiono symulację środków pierwszej edycji budżetu proponowaną w przeliczeniu na jednego mieszkańca - na 5 zł, 13 zł, 15 zł, 18zł.

Jeżeli propozycje zyskają aprobatę Rady Miejskiej oznacza to, że gmina przeznaczy na budżet obywatelski ponad 700.000 zł. Szczegóły dotyczące kolejnych spotkań konsultacyjnych oraz harmonogram prac dostępne będą na www.myslenice.pl

KOMENTARZ:

Burmistrz Maciej Ostrowski:

- Przymierzamy się do kwoty 15-18 zł na osobę. Dlatego też czekaliśmy z podjęciem decyzji do roku 2017 kiedy to możemy na budżet obywatelski przeznaczyć więcej środków, niż mogliśmy w latach ubiegłych realizując potężny projekt skanalizowania naszej gminy. Cieszę się, że uda nam się ten projekt wdrożyć, zwłaszcza, że był to jeden z elementów mojego programu wyborczego z 2014 roku. Nie mogę zgodzić się na propozycję radnych PiS, którzy proponowali w grudniu zabezpieczenie na ten cel kwoty 200 tys. zł, co oznacza, że małe dzielnice, czy miejscowości otrzymałyby znikome środki, np. Zasań na realizację swoich pomysłów otrzymałaby rocznie śmieszną kwotę nieco ponad 4 tys. zł.