Myślenickie Inicjatywy Lokalne 2020 – zgłoś swój projekt do nowego programu grantowego dla inicjatyw kulturalnych!

Kultura 16 czerwca 2020 Wydanie 22/2020
Myślenickie Inicjatywy Lokalne 2020 – zgłoś swój projekt do nowego programu grantowego dla inicjatyw kulturalnych!

Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu zaprasza do skorzystania z programu grantowego Myślenickie Inicjatywy Lokalne 2020.  Inicjatywa lokalna to nowy sposób realizacji pomysłów mieszkańców. Zachęcamy do aktywności, kreatywności oraz inicjowania działań, na które macie pomysł, a nie mieliście do tej pory środków finansowych albo odwagi by je zrealizować.

Wnioski na działania kulturotwórcze i działania kulturalne w Internecie mogą składać mieszkańcy Miasta i Gminy Myślenice indywidualnie, grupy nieformalne mieszkańców oraz organizacje pozarządowe. Grupa nieformalna to co najmniej 3 osoby, które mają wspólny pomysł na działanie w sferze kultury.

Myślenickie Inicjatywy Lokalne będą finansowane ze środków budżetu Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu w ramach zadania Inicjatywy Lokalne 2020. Jedna Myślenicka Inicjatywa Lokalna może być dofinansowana maksymalnie kwotą 3 000 zł. Szczegóły i regulamin na naszym facebooku @mokismyslenice oraz stronie www. Projekty można konsultować, a pytania i wątpliwości wysyłać drogą mailową na adres wdk.glogoczow@myslenice.pl. Wypełnione wnioski należy złożyć pocztą elektroniczną na w/w adres do dn. 30 czerwca 2020. Realizacja projektów może rozpocząć się 13 lipca, a zakończyć do 30 października. Zachęcamy do podjęcia aktywności przy wsparciu Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu!