Najczęściej reklamujemy buty

17 kwietnia 2008 Wydanie 14/2008
Najczęściej reklamujemy buty
Liczba porad udzielonych przez rzecznika praw konsumenckich w roku 2007

W porównaniu do ubiegłego roku wzrosła liczba porad udzielanych przez rzecznika praw konsumentów. -To objaw pozytywny, lecz mogłoby być jeszcze lepiej, gdybym porad udzielał przed dokonaniem transakcji, a nie po jej zawarciu

W roku 2007, podobnie jak w ubiegłych latach najczęściej szukamy porady u rzecznika praw konsumenta w sprawach związanych z obuwiem, telefonią komórkową, usługami telekomunikacyjnymi i usługami remontowo-budowlanymi.

O tym, że nad zakupem zastanawiamy się dopiero po powrocie do domu świadczy liczba interwencji rzecznika, które najczęściej dotyczyły nieprzemyślanych decyzji i chęci wycofania się z zawartej transakcji. -Niestety w wielu przypadkach ludzie przychodzą do mnie za późno. Ważne jest, aby czytać dokładnie treść umowy i przede wszystkim zbierać paragony i faktury, ponieważ to dowód zakupu niezbędny w przypadku składania reklamacji - mówi Adam Korzeniowski, radca prawny pełniący funkcję powiatowego rzecznika praw konsumenta.

W roku 2007 rzecznik udzielił 26 porad dotyczących reklamacji obuwia, 21 - usług telekomunikacyjnych (telefonia stacjonarna, komórkowa i telewizja kablowa), 14 - remontowo-budowlanych, 9 - usług finansowych, 7 - ubezpieczeniowych, 7 - kupna sprzętu RTV i AGD, 7 - materiałów budowlanych, 6 - wyposażenia wnętrz, 5 - usług pralniczych, 5 - sprzętu komputerowego, 4 - systemu argentyńskiego, 3 - lokalowych i innych.

-W takich przypadkach, podobnie jak w latach ubiegłych na pierwszym miejscu stawiam postępowanie mediacyjne we wszystkich jego aspektach, czyli interwencji telefonicznej,  mediacji ustnej i pisemnej – tłumaczy Adam Korzeniowski.

Ochrona praw konsumenta należy do zadań publicznych powiatu. Od powołania funkcji rzecznika praw konsumenckich, osoby takie jak Adam Korzeniowski mają pełne ręce roboty. W każdym roku na ich biurka trafia coraz więcej spraw związanych z naruszeniem praw konsumenckich.

Odpowiednie zmiany w kodeksie postępowania cywilnego wyposażyły rzeczników w bardzo ważne kompetencje. Rzecznik może wytaczać powództwa na rzecz obywateli, a także wstępować za zgodą powoda, do postępowania w tych sprawach w każdym jego stadium. Może między innymi składać oświadczenia i zgłaszać wnioski, jakie uzna za celowe oraz przytaczać fakty i dowody na ich potwierdzenie.

Od chwili gdy rzecznik zgłosi udział w sprawie ma wgląd do wszystkich pism procesowych, zawiadomień o terminach i posiedzeniach oraz orzeczeń sądowych. W sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów pełni rolę oskarżyciela publicznego.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów udziela porad w każdy czwartek w godzinach od 12 – 15 w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Słowackiego 36 (II piętro, pok. 18) lub pod numerem telefonu 012 272-10-18

p.jag