Narada komendantów straży miejskich i policji

Narada komendantów straży miejskich i policji

W siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie odbyła się narada szkoleniowa komendantów straży miejskiej i policji

Koordynator współpracy Małopolskiej Policji ze strażami miejskimi z Wydziału Prewencji KWP w Krakowie zorganizowała wspólnie z przedstawicielem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Prefektem Małopolskiej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnych naradę szkoleniową.

W trakcie spotkania podjęto tematy mające wpływ na dalszą poprawę jakości i skuteczności działania straży miejskich na terenie naszego województwa, w aspekcie obowiązujących i zmieniających się przepisów prawa. Istotną kwestią w tym zakresie jest współpraca działań straży i policji na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego, zarówno na płaszczyźnie planistyczno-organizacyjnej jak również wykonawczej.

Na spotkaniu omówiono: tematykę podstaw prawnych prowadzenia czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia i użycia środków przymusu bezpośredniego, zagadnienia „Mapy zagrożeń” w kwestii przepływu informacji i współpracy obu służb oraz dokonano sprawozdania wyników działań straży w Małopolsce w 2017 roku.

Aktualnie w Województwie Małopolskim pracuje 703 strażników w 33 strażach miejskich. Najliczniejsze straże znajdują się w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie. W ubiegłym roku policja ze strażami odbyła 4314 wspólnych patroli.