Narodowa peregrynacja kopii wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej w Myślenicach

Narodowa peregrynacja kopii wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej w Myślenicach
Z archiwum kolekcjonerskiego Józefa Stanisława Błachuta Fot. ks. Adam Włoch SCJ.

Ołtarz polowy usytuowany obok kościoła parafialnego wraz z pustymi ramami symbolizującymi obraz Matki Bożej Częstochowskiej w trakcie myślenickich uroczystości w dniach 7-8 września 1968 roku

Narodowa peregrynacja kopii wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej wyruszyła do polskich parafii w dniu 26 sierpnia 1968 r.

Odbywała się przy ciągłych utrudnieniach władz komunistycznych. Atakowano wówczas ks. Prymasa Wyszyńskiego i biskupów polskich, zmuszając do ciągłej zmiany trasy przejazdu Obrazu, a nawet doszło do aresztowania Matki Bożej, w efekcie czego dalsza wędrówka odbywała się bez wizerunku Matki Bożej, a jedynie z pustymi ramami - co jeszcze bardziej uzmysłowiło ówczesne zniewolenie narodu.

W ciągu 23 lat swego pielgrzymowania nawiedziła w Polsce przeszło 8 tysięcy kościołów i kaplic w 7150 parafiach. Prezentowane zdjęcie przedstawia ołtarz polowy usytuowany obok kościoła parafialnego wraz z pustymi ramami symbolizującymi obraz Matki Bożej Częstochowskiej w trakcie myślenickich uroczystości w dniach 7-8 września 1968 roku.

Monografia w prezencie

Kolejny raz otrzymaliśmy dla naszych Czytelników dwa egzemplarze monografii Myślenic ufundowane przez rodowitego myśleniczanina, fotografa dokumentalistę, pasjonata historii miasta oraz ludzi z nim związanych, kolekcjonera starych pocztówek i fotografii Myślenic, radnego miejskiego Józefa Błachuta. W rozmowie z nami zdradził, że nadal zamierza m.in. w ten sposób popularyzować historię miasta, w którym się urodził i mieszka wraz ze swoją rodziną. Poprzez zdjęcia publikowane na naszych łamach przybliża czytelnikom wiedzę o prezentowanych miejscach, którą posiada i którą zdobywa rozmawiając ze starszymi od siebie myśleniczanami. Józef Błachut obiecał nam, że na tej kwietniowej promocji monografii Myślenic nie poprzestanie.

Aby wziąć udział w losowaniu jednej z książek, należy wyciąć, uzupełnić i dostarczyć do naszej redakcji (Myślenice, Rynek 8/9) kupon znajdujący się obok.

Józef Stanisław Błachut Józef Stanisław Błachut Autor artykułu

Rodowity myśleniczanin, fotograf dokumentalista, pasjonat historii miasta oraz ludzi z nim związanych. Kolekcjoner starych pocztówek i fotografii Myślenic.