Nasze muzeum - nasza niepodległość

Nasze muzeum - nasza niepodległość

Organizatorem akcji społecznej - zbiórki pamiątek historycznych pod tym hasłem jest Muzeum Niepodległości w Myślenicach. Zbiórka przeprowadzona jest do 10 listopada, a jej celem jest pozyskanie nowych eksponatów dla muzeum oraz zabezpieczenie ich dla przyszłych pokoleń

- Mamy nadzieję, że powierzą nam państwo pamiątki i zabytki posiadające wartość historyczną, zwłaszcza związane z osobistymi losami darczyńców i ich rodzin. Szczególne znaczenie będą miały dla nas przedmioty związane z szeroko rozumianą niepodległością. Zainteresowani jesteśmy również przedmiotami codziennego użytku, fotografiami, pocztówkami, dokumentami, listami i pamiętnikami, prasą, ulotkami, odznaczeniami, wspomnieniami, a także elementami ubioru, umundurowania, uzbrojenia i wyposażenia wojskowego, zabytkowymi urządzeniami, meblami oraz wyrobami rzemieślniczymi i artystycznymi świadczącymi o historii Ziemi Myślenickiej, jej kulturze, przemianach społecznych i gospodarczych oraz życiu w przeszłości - tłumaczy p.o. dyrektora muzeum Paweł Lemaniak.

Każdy przedmiot zostanie poddany fachowej weryfikacji. Ofiarowane przedmioty trafić mogą na wystawę w nowej siedzibie Muzeum Niepodległości, gdzie odnotowane zostaną również ich dzieje oraz imię i nazwisko darczyńcy. Pozostałe eksponaty zostaną należycie zabezpieczone z myślą o badaczach przeszłości i przyszłych wystawach. Z osobami przekazującymi przedmioty w formie daru lub depozytu podpisywane będą odpowiednie umowy. Zbiórka zakończona zostanie uroczystym podziękowaniem, które odbędzie się 10 listopada o godzinie 17 w obecnej siedzibie muzeum.

- Przejrzyjcie państwo swoje archiwa, szuflady, kolekcje. Być może znajdziecie przedmiot, który może stanowić wkład w tworzenie nowej ekspozycji muzeum - muzeum naszego, o nas i dla nas! - apeluje dyrektor.

Osoby zainteresowane udziałem w akcji mogą zgłaszać ten fakt osobiście w siedzibie organizatora: Muzeum Niepodległości w Myślenicach, ul. Sobieskiego 3, telefonicznie pod numer: 12 272 02 11, mailowo: muzeum.myslenice@gmail.com bądź listownie.