Nie bądźmy obojętni

Miasto 26 listopada 2019 Wydanie 44/2019
Nie bądźmy obojętni
Straż Miejska apeluje o szczególną wrażliwość na osoby w trudnej sytuacji życiowej, które w okresie zimowym są szczególnie zagrożone utratą zdrowia, a nawet życia – wystarczy jeden telefon by uratować im życie

Straż Miejska w Myślenicach apeluje o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby wymagające pomocy. W okresie zimowym, a zwłaszcza w mroźne dni, bądźmy wrażliwi szczególnie na osoby starsze, samotne, niepełnosprawne, nietrzeźwe i bezdomne, przebywające w miejscach zagrażających ich zdrowiu i życiu.

Zima to szczególnie trudny okres dla osób bezdomnych i pozbawionych opieki. Wiele z nich, pomimo świadomości zagrożeń, nie zmienia trybu swego życia i nie chce w tym czasie skorzystać z pomocy kompetentnych instytucji. Nie bądźmy obojętni na ich los. Pracownicy socjalni, wspólnie ze strażnikami miejskimi, podczas pełnienia obowiązków sprawdzają miejsca, gdzie osoby z tej grupy mogą przebywać w stanie zagrażającym ich życiu i zdrowiu. W przypadkach tego wymagających, udzielają im pomocy. Również jak co roku pracownicy socjalni wspólnie z funkcjonariuszami straży miejskiej odwiedzają osoby samotnie mieszkające, starsze, niedołężne.

– Droga do bezdomności, ubóstwa, czy samotności wydaje się nam tak odległa, że niewielu nie dopuszcza do siebie myśl o niej. Wielu z nas, strażników, zna historie życia osób bezdomnych, samotnych, alkoholików, do których docieraliśmy z pomocą. Są to historie smutne, czasem wręcz tragiczne. Dlatego apeluję, aby nie oceniać. Czasem od talerza ciepłej zupy, ważniejsze jest ciepłe słowo, którego staramy się potrzebującym, nie szczędzić – mówi komendant straży miejskiej Tomasz Burkat

Dla osób bezdomnych, samotnych, starszych, nieporadnych życiowo i będących pod wpływem alkoholu zima jest szczególnie trudna. Niskie temperatury narażają je na utratę zdrowia, a nawet życia. Dlatego nie bądźmy obojętni, widząc osoby błąkające się po mieście, siedzące i leżące na ławkach, chodnikach, przystankach autobusowych czy w nieogrzewanych pustostanach. Odpowiednia reakcja może uratować im życie, a wystarczy czasem tylko zadzwonić, powiadamiając telefonicznie dyżurnego Centrum Powiadamiania Ratunkowego pod bezpłatnym numerem 112 , Policji czy Straży Miejskiej.